Đề kiểm tra cuối học kì I môn Lịch sử-Địa lý Khối 4 - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)

doc 5 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Lịch sử-Địa lý Khối 4 - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_lich_su_dia_ly_khoi_4_nam_hoc.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì I môn Lịch sử-Địa lý Khối 4 - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TH QUANG TRUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4 Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng và điểm TN T TN T TN TL TN TL TNK TL số KQ L KQ L KQ KQ Q 1. Buổi đầu dựng nước Số câu 1 1 và giữ nước (khoảng từ Số điểm 1.0 1.0 năm 700 TCN đến năm Câu số 4 4 179 TCN) 2. Hơn 1000 năm đấu Số câu 1 1 tranh giành độc lập (từ Số điểm 1.0 1.0 năm 179 TCN đến năm Câu số 3 3 938) 3. Buổi đầu độc lập (từ Số câu 1 1 năm 938 đến năm 1009) Số điểm 1.0 1.0 Câu số 1 1 4. Nước Đại Việt thời Lý Số câu 1 1 (từ năm 1009 đến năm Số điểm 1.0 1.0 1226) Câu số 2 2 Số câu 1 1 5. Nước Đại Việt thời Số điểm 1.0 1.0 Trần (từ năm 1226 đến Câu số 5 5 năm 1400) 6. Dãy Hoàng Liên Sơn. Số câu 1 1 Số điểm 1.0 1.0 Câu số 8 8 Số câu 1 1 7. Trung du Bắc Bộ. Số điểm 1.0 1.0 Câu số 6 6 8. Tây Nguyên. Số câu 1 1 2 Số điểm 1.0 1.0 2.0 Câu số 7 10 7; 10 9. Đồng bằng Bắc Bộ. Số câu 1 1 Số điểm 1.0 1.0 Câu số 9 9 Tổng Số câu 4 2 2 2 8 2 Số điểm 4.0 2.0 2.0 2.0 8.0 2.0
  2. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TH QUANG TRUNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 – 2020. KHỐI 4 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ Ngày kiểm tra: Thứ ba 24 /12/2019 Câu 1: (1đ) (M1) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( Câu 1, 2) Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước năm nào? A. Năm 938 B. Năm 968 C. Năm 981 D. Năm 979 Câu 2: (1đ) (M1) Vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La vào năm nào? A. 938 B. 981 C. 1010 D. 2010 Câu 3: (1đ) (M2) Điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng Mùa xuân , Ngô Quyền , đóng đô ở Cổ Loa. Đất nước được sau hơn một nghìn năm bị phong kiến đô hộ. Câu 4: (1đ) (M3) Hoàn thành sơ đồ tầng lớp ở xã hội Văn Lang sau: Vua Lạc Lạc Lạc Nô tì Câu 5: (1đ) (M4) Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào? II. Phần Địa lí: (5đ) Câu 6: (1đ) (M1) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (câu 6,7) Trung du Bắc Bộ là một vùng: A. Núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải. B. Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải. C. Đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải. D. Đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải. Câu 7: (1đ) (M1) Đúng ghi Đ sai ghi S Một số dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là: A. Thái, Dao, Mông. B. Ba-na, Ê-đê, Gia-rai. C. Kinh, Xơ-đăng, Cơ-ho. D. Mông, Tày, Nùng.
  3. Câu 8: (1đ) (M2) Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp. A B Hoàng Liên Sơn là một trong ở sườn núi. những dãy núi cao có dân cư thưa thớt. A pa tít Ruộng bậc thang thường được làm được khai thác nhiều ở Hoàng Liên Sơn. Hoàng Liên Sơn nhất nước ta. Câu 9.(1đ) (M3) Hãy cho biết vì sao đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước? Câu 10: (1đ) (M4) Hãy nêu một số lễ hội ở Tây Nguyên mà em biết ? Em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa ở các lễ hội đó ? Buôn Hồ, ngày 9 tháng 12 năm 2019 Duyệt của chuyên môn Duyệt của tổ khối Người ra đề Phạm Thị Thu Hà
  4. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TH QUANG TRUNG ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ I -LỚP 4 NĂM HỌC 2019 -2020 I. Phần lịch sử: Câu 1. B. Năm 968 ( 1 đ) Câu 2. C. 1010 ( 1đ) Câu 3. Mỗi ý đúng đạt 0.25 điểm ( 1đ) năm 939 – xưng vương – độc lập – phương Bắc Câu 4: Hoàn thành sơ đồ tầng lớp ở xã hội Văn Lang sau: ( 1đ) Vua Lạc hầu Lạc tướng Lạc dân Nô tì Câu 5. Đến cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu. Chính quyền không chăm lo đến đời sống của dân, nội bộ triều đình mâu thuẫn, nhân dân sống cơ cực, nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh. Quân xâm lược phương Bắc thường xuyên rình rập. Vua Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng. Lý Chiêu Hoàng lên ngôi lúc 7 tuổi. Họ Trần tìm cách để Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi buộc nhường ngôi cho chồng. Đầu năm 1226 nhà Trần được thành lập. ( 1đ) II. Phần địa lí: Câu 6: Khoanh vào ý c. ( 1 đ) Câu 7: S – Đ – S – S ( 1đ) Câu 8: Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp. ( 1đ) A B Hoàng Liên Sơn là một trong ở sườn núi. những dãy núi cao có dân cư thưa thớt. A pa tít Ruộng bậc thang thường được làm được khai thác nhiều ở Hoàng Liên Sơn. Hoàng Liên Sơn nhất nước ta.
  5. Câu 9: Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước vì có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. ( 1 đ) Câu 10: (Mỗi ý 0.5 điểm) Các lễ hội ở Tây Nguyên mà em biết đó là : Lễ hội cồng chiêng, lễ hội đua voi, lễ hội cúng bến nước, lễ hội đâm trâu, lễ hội bơi thuyền, lễ hội mừng lúa mới Để giữ gìn và phát huy bản sắc ở các lễ hội đó thì em cần làm những việc như : Giới thiệu với bạn bè về các lễ hội, tham gia lễ hội với tinh thần vui vẻ, bảo vệ và giữ gìn cảnh quan môi trường khi tham gia lễ hội Buôn Hồ, ngày 9 tháng 12 năm 2019 Duyệt của chuyên môn Duyệt của tổ khối Người ra đề Phạm Thị Thu Hà