Phiếu học tập Sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng

docx 1 trang thienle22 5220
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu học tập Sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxphieu_hoc_tap_su_no_vi_nhiet_cua_chat_ran_long.docx

Nội dung text: Phiếu học tập Sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng

  1. PHIẾU HỌC TẬP I. Trắc nghiệm 1. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn ? A.Trọng lượng của vật tăng. B.Trọng lượng riêng của vật tăng. C.Trọng lượng riêng của vật giảm. D.Cả 3 hiện tượng trên đều không xảy ra. 2. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng ? A.Khối lượng của chất lỏng tăng. B.Trọng lượng của chất lỏng tăng. C.Khối lượng riêng của chất lỏng tăng. D.Thể tích của chất lỏng tăng. 3. Tại sao khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng ? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. A) Vì khối lượng của vật tăng. B) Vì thể tích của vật tăng. C) Vì khối lượng của vật không thay đổi còn thể tích của vật thay đổi. D) Vì khối lượng của vật không thay đổi còn thể tích của vật giảm. 4. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một quả cầu bằng đồng ? A.Trọng lượng của quả cầu tăng. B.Trọng lượng của qủa cầu giảm. C.Trọng lượng riêng của quả cầu tăng. D.Trọng lượng riêng của quả cầu giảm. II. Tự luận Bài 1: Tại sao ở các bình chia độ thường có ghi 200C? Bài 2: An định đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm nước đá của tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm vậy vì nguy hiểm. Hãy giải thích tại sao. Bài 3: Tại sao đổ nước nóng vào cốc bằng thuỷ tinh chịu lửa thì cốc không bị vỡ còn đổ nước nóng vào cốc thuỷ tinh thường thì cốc dễ bị vỡ? Bài 4: Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng. Vì sao? Bài 5: Vì sao ở những xứ lạnh vào mùa đông cá và nhiều sinh vật khác vẫn sống được dưới đáy hồ dù trên mặt hồ nước đã đóng băng?