Đề cương ôn thi học kì I môn Vật lý 6 - Trường THCS Đình Xuyên

docx 2 trang thienle22 5970
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn thi học kì I môn Vật lý 6 - Trường THCS Đình Xuyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_cuong_on_thi_hoc_ki_i_mon_vat_ly_6_truong_thcs_dinh_xuyen.docx

Nội dung text: Đề cương ôn thi học kì I môn Vật lý 6 - Trường THCS Đình Xuyên

  1. TRƯỜNG THCS ĐÌNH XUYÊN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 6 NĂM HỌC 2020 - 2021 I. LÝ THUYẾT Câu 1: Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước là gì? Nêu cách đo độ dài. Câu 2: Lực tác dụng lên một vật gây ra cho vật những kết quả gì? Cho ví dụ Câu 3: Vật có đặc điểm như thế nào thì được gọi là vật có tính chất đàn hồi? Cho ví dụ Câu 4: Lực kế dùng để làm gì? Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng, nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức. Câu 5: Khối lượng riêng của một chất là gì? Viết công thức tính khối lượng riêng của một chất, nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức. Từ công thức trên suy ra công thức tính khối lượng và thể tích. Câu 6: Trọng lượng riêng của một chất là gì? Viết công thức tính trọng lượng riêng của một chất, nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức. Từ công thức trên suy ra công thức tính trọng lượng và thể tích. Câu 7: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực như thế nào? Nêu công dụng của các máy cơ đơn giản và kể tên các loại máy cơ đơn giản thường dùng. Câu 8: Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật không? Muốn giảm lực kéo vật thì phải tăng hay giảm độ nghiêng. II. BÀI TẬP 1. Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Ví dụ nào sau đây thể hiện kết quả tác dụng của lực là làm vật biến dạng? A. Dùng hai tay kéo dãn sợi dây chun. B. Một quả bóng được đá bay đi. C. Một máy bay đang bay thẳng với vận tốc 500km/h. D. Một chiếc xe máy đang chạy bỗng được tăng ga, xa chạy nhanh lên. Câu 2: Vật a và vật b có cùng khối lượng, biết thể tích của vật b lớn gấp 4 lần thể tích của vật a. Hỏi khối lượng riêng của vật nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? A. Khối lượng riêng của vật b lớn hơn 4 lần B. Khối lượng riêng của vật a lớn hơn 4 lần C. Khối lượng riêng của hai vật bằng nhau D. Không thể so sánh được. Câu 3: Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản? A. Người đứng dưới đất kéo thùng vữa lên tầng cao để xây nhà. B. Dùng búa để nhổ đinh. C. Lăn 1 thùng nặng trên tấm ván từ mặt đường lên sàn xe tải. D. Lăn thùng phuy nặng trên mặt đường nằm ngang.
  2. Câu 4: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi A. Trọng lực của một quả nặng. B. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt. C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp. D. Lực kết dính của một tờ giấy dán trên bảng với mặt bảng. Câu 5: Ba khối kim loại: 1kg thép, 1kg đồng, 1kg bạc. Khối nào có trọng lượng lớn nhất A. Khối đồng B. Khối bạc C. Khối thép D. Ba khối có trượng lượng bằng nhau 2. Bài tập tự luận Bài 1: Đổi các đơn vị sau: a. 3570 mm = dm = . m b. 45 m3 = lít = cm3 c. P = 36N m = kg d. 2,5 tấn = kg = g e m = 125kg -> P = N f. 6,5km = m = cm g. m = 200g -> P = . N h. 650dm3 = m3 Bài 2: Một khối gỗ có thể tích là 480dm3, biết trọng lượng riêng của gỗ là 8000 N/m3. Hãy tính trọng lượng của khối gỗ đó? Bài 3: Một khối chì có trọng lượng 22600N. Tính thể tích của khối chì biết khối lượng riêng của chì là 11300kg/m3 Bài 4: Một quả nặng được treo vào một sợi dây không dãn như hình vẽ. a/ Em hãy cho biết có những lực nào tác dụng vào quả nặng và nêu đặc điểm của mỗi lực. b/ Hai lực này có mối quan hệ gì với nhau? Bài 5: Có hai chai nhựa dung tích lần lượt là 1 lít và 1,5 lít. Hãy tìm cách đong được 0,5 lít nước mà chỉ dùng hai chai nhựa đó?