Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống - Bài 31: Động vật

docx 12 trang nhungbui22 15/08/2022 2800
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống - Bài 31: Động vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxgiao_an_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_sach_chan_troi_sang_tao_chu.docx

Nội dung text: Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống - Bài 31: Động vật

 1. BÀI 31: ĐỘNG VẬT Môn học: KHTN lớp 6 Thời gian thực hiện: 6 tiết. I. Mục tiêu 1. Về kiến thức: - Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống. Lấy được ví dụ minh họa. - Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống trong tự nhiên: Ruột khoang, Giun, thân mềm, Chân khớp. Gọi tên được một số đại diện điển hình. - Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống trong tự nhiên: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú. Gọi tên được một số đại diện điển hình. - Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống và lấy được ví dụ. 2. Về năng lực: * Năng lực chung: - Năng lực phát hiện vấn đề: Quan sát tranh phát hiện điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống. - Năng lực giao tiếp: Thảo luận với các bạn trong nhóm, đại diện nhóm trả lời - Năng lực hợp tác: Hợp tác cùng các thành viên trong thảo luận nhóm. - Năng lực tự học: Tự nghiên cứu sách giáo khoa, sách tham khảo. - Năng lực sử dụng CNTT và TT: Truy cập mạng, tìm kiếm tài liệu. Ứng dụng CNTT để làm những PP trình chiếu cho nhóm mình. * Năng lực chuyên biệt: - Năng lực kiến thức sinh học: HS đạt được nội dung ghi phần mục tiêu 3. Về phẩm chất: - Tích cực, chăm chi, có trách nhiệm trong hoàn thành nhiệm vụ học tập của cá nhân và của nhóm. - Trung thực trong học tập, đánh giá các kết quả học tập của bản thân và các bạn. - Yêu thích bộ môn. - Say sưa tìm hiểu kiến thức sinh học. Yêu thiên nhiên, có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ các loài động vật cũng như môi trường sống. II. Thiết bị dạy học và học liệu - Hình vẽ: 31.11, 31.1b; 31.2a; 31.2b; 31.2c; 31.2d; 31.3a; 31.3b; 31.3c; 31.3d; 31.3e; 31.4. - Clip sự đa dạng của thế giới động vật. - Phiếu học tập số 1,2,3,4,5,6.
 2. 2 III. Tiến trình dạy học TIẾT 1. 1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu Chiếu clip giới thiệu sự đa dạng và phong phú của thế giới động vật a) Mục tiêu: - Tạo sự tò mò cho học sinh khi chuẩn bị tham gia bài học. b) Nội dung: - Giáo viên sử dụng clip sự đa dạng và phong phú của giới động vật ( 2 phút). c) Sản phẩm: - Học sinh rút ra được thế giới động vật đa dạng và phong phú. d) Tổ chức thực hiện: B1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập Yêu cầu học sinh theo dõi clip. Sự đa dạng, phong phú của động vật được thể hiện như thế nào? B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập HS quan sát clip, thảo luận nhóm. B3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận Đại diện trả lời câu hỏi. B4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: - GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. - GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung. - GV: Tổng kết, khen ngợi. Dự kiến kết quả trả lời: sự đa dạng của thế giới động vật thể hiện: + số lượng loài + môi trường sống Tuy khác nhau về hình dạng, kích thước, cấu tạo nhưng chúng đều cấu tạo đa bào, không có thành tế bào hầu hết chúng có khả năng di chuyển. 2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 2.1 Tìm hiểu sự đa dạng của động vật a) Mục tiêu: - Chỉ ra điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống. - Kể được tên một số đại diện thuộc nhóm động vật không xương sống và có xương sống. b) Nội dung: - Sử dụng tranh 31.1a, 31.1b SGK và một số bộ xương của các loài động vật khác học sinh căn cứ vào xương cột sống, tranh của một số nhóm động vật để phân chia động vật thành các nhóm (theo phiếu học tập số 1, 2). c) Sản phẩm - Phiếu học tập của nhóm đã hoàn thành. - Nội dụng thảo luận nhóm - Đánh giá sản phẩm của nhóm bạn. d) Tổ chức thực hiện:
 3. 3 + B1. Giao nhiệm vụ học tập: - GV: Chia lớp thành 6 nhóm học sinh. - GV: Phát phiếu học tập Nhóm 1,2,3: PHT số 1 Nhóm 4,5,6 PHT số 2 - GV: Hướng dẫn học sinh hoàn thành PHT: 3 phút. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 (Nhóm 1,2,3 – 3 phút) Quan sát hình 31.1a; 31.1b, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau CH1. Chỉ ra điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống? PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 (Nhóm 3,4,5 – 3 phút) Quan sát tranh đại diện các nhóm động vật trả lời câu hỏi CH2. Sắp xếp các động vật sau vào 2 nhóm: Động vật có xương sống, động vật không xương sống. - Chim ưng, vẹt, hổ, trâu, ngựa, gấu, voi, giun đũa, sán lá gan, thủy tức, san hô, trai sông, mực ống, ốc sên + B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh nghiên cứu tranh, thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập theo hướng dẫn của giáo viên. + B3. Báo cáo kết quả hoạt động Nhóm 1,2,3: Báo cáo sản phẩm phiếu học tập số 1. Nhóm 4,5,6: Báo cáo sản phẩm phiếu học tập số 2. Dự kiến câu trả lời: + B4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: - GV: gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. - GV: chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung. - GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức trọng tâm. 1. Động vật có xương sống 2. Căn cứ vào xương cột sống, động vật được chia thành 2 nhóm: - Nhóm động vật chưa có xương cột sống: Chim ưng, vẹt, hổ, trâu, ngựa, gấu, voi, - Nhóm động vật đã có xương cột sống: Giun đũa, sán lá gan, thủy tức, san hô, trai sông, mực ống, ốc sên TIẾT 2. 2.2. Tìm hiểu các nhóm động vật không xương sống trong tự nhiên a) Mục tiêu: - Liệt kê được các nhóm động vật không xương sống trong tự nhiên. - Phân biệt được đặc điểm của mỗi nhóm. - Xác định được môi trường sống của các nhóm động vật không xương sống. b) Nội dung: - Sử dụng tranh 31.3a ; 31.3b ; 31.3c ; 31.3d ; 31.3e và một số tranh sưu tầm khác. - Sử dụng kĩ thuật phòng tranh để giới thiệu về các nhóm động vật không xương sống. - Phiếu học tập số 3, 4, 5 để định hướng nội dung kiến thức cần đạt khi xem tranh.
 4. 4 c) Sản phẩm: - Nội dung của mỗi nhóm khi giới thiệu phòng tranh nhóm mình. - Phiếu học tập của các nhóm sau khi đã hoàn thành. - Đánh giá sản phẩm (chuẩn bị phòng tranh, kết quả làm việc) của nhóm bạn. d) Tổ chức thực hiện: + B1. Giao nhiệm vụ học tập: - Chia lớp thành 4 nhóm chuyên gia - Mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ học tập. Nhóm 1: Giới thiệu về ngành ruột khoang bằng cách vẽ một số đại diện, giới thiệu đặc điểm chung của ngành ruột khoang. Nhóm 2: Giới thiệu về các ngành giun bằng cách nặn mô hình một số đại diện của giun tròn, giun dẹp, giun đũa, giới thiệu đặc điểm chung. Nhóm 3: Giới thiệu về ngành thân mềm. Nhóm 4: Giới thiệu về ngành chân khớp. - GV: Giáo viên phát phiếu học tập cho từng học sinh, định hướng nội dung kiến thức cần đạt khi xem “ phòng tranh”. - Cá nhân làm việc trên phiếu học tập. - Sau khi quan sát phòng tranh các nhóm hoàn thành nội dung phiếu học tập số 3 + B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: - Học sinh nghiên cứu nội dung, thiết kế phòng tranh cho nhóm mình. Dự kiến kết quả làm việc của các nhóm - Sau khi các nhóm chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ, các nhóm ghép sẽ được hình thành. - Các nhóm ghép đi xem “ triển lãm tranh hay sản phẩm”. - Đến sản phẩm của nhóm nào thì chuyên gia của nhóm ấy sẽ thuyết trình. - Các nhóm sẽ lần lượt di chuyển đến hết tranh. - Hoàn thành phiếu học tập sau khi quan sát phòng tranh. + B3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận nhóm - GV: Tổ chức học sinh báo cáo kết quả thu được tại mỗi bức tranh. - Các nhóm báo cáo kết quả phiếu học tập. + B4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập - GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác nhận xét. - GV kiểm tra sản phẩm các cá nhân, đưa các chấm chéo nhau hai bạn trong một bàn. - GV: Nhận xét và đưa ra đáp án chính xác. ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP Tiêu chí ss Cấu tạo cơ thể Môi trường Đa dạng Đại diện sống Đại diện 1. Ruột Cơ thể hình trụ Sống ở môi Đa dạng về số Đại diện: Thủy tức, khoang Có nhiều tua trường nước. lượng loài sứa, hải quỳ, san miệng. hô. Đối xứng tỏa tròn.
 5. 5 2. Giun Cơ thể đa dạng Sống trong Đa dạng về số Sán lá gan, giun (dẹp, ống, phân đất ẩm, lượng loài, đũa, giun đất. đốt) nước, hoặc môi trường Cơ thể đối xứng hai trong cơ thể sống. bên, đã phân biệt sinh vật. đầu đuôi, lưng, bụng. 3. Thân Cơ thể mềm. Sống dưới Đa dạng về Trai, ốc, mực, hến, mềm Không phân đốt. nước hay số lượng loài, sò Có vỏ đá vôi bao trên cạn. hình dạng, bọc. kích thước, môi trường sống. 4. Chân Cơ thể chia ba Dưới nước, Đa dạng về số Nhện, gián, bọ xít, khớp phần:(Đầu, ngực trên cạn, lượng loài, ong, kiến, bướm, bụng) trên không. môi trường tôm, cua. Cơ quan di chuyển: sống. ( chân, cánh). Cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên, bộ xương ngoài bằng kitin để nâng đỡ và bảo vệ cơ thể, các đôi chân khớp động. TIẾT 3 2.3. Tìm hiểu các nhóm động vật có xương sống trong tự nhiên a) Mục tiêu: - Liệt kê được các nhóm động vật có xương sống trong tự nhiên. - Phân biệt được đặc điểm của mỗi nhóm. - Xác định được môi trường sống của các nhóm động vật có xương sống. b) Nội dung: - Sử dụng tranh 31.3a ; 31.3b ; 31.3c: 31.3d; 31.3e và một số tranh sưu tầm khác, clip về một số động vật có xương sống. - Sử dụng kĩ thuật hẹn hò + kỹ thuật skipling đẻ giới thiệu về các loại động vật có xương sống. - Phiếu học tập số 4 định hướng nội dung kiến thức cần đạt khi xem tranh, và clip. c) Sản phẩm: - Nội dung của mỗi nhóm. - Phiếu học tập của các nhóm sau khi đã hoàn thành. - Đánh giá sản phẩm của nhóm bạn.
 6. 6 d) Tổ chức thực hiện: GV: Lấy bộ bài, phát mỗi học sinh một quân bài (ghi danh của học sinh bằng các con bài được phát- đính vào vị trí trang sách bài đang học) + B1. Giao nhiệm vụ học tập: - Nghiên cứu các hình ảnh 31.3a ; 31.3b ; 31.3c: 31.3d; 31.3e sách giáo khoa, đọc kĩ nội dung PHIẾU SỐ 4. - Tất cả những bạn cầm quân rô: + Tim hiểu về kiến thức Lớp Cá, Lưỡng cư. - Tất cả những bạn cầm quân cơ làm thành nhóm + Tim hiểu về kiến thức Lớp Bò sát. - Tất cả những bạn cầm quân Bích làm thành nhóm + Tim hiểu về kiến thức Lớp Chim - Tất cả những bạn cầm quân Tép thành nhóm: + Tim hiểu về kiến thức Lớp Thú. PHIẾU HẸN (Thời gian 5 phút) Nhóm Từ kiến thức về các lớp động vật nhóm mình nghiên cứu: Thiết kế bộ câu hỏi để tìm hiểu về kiến thức của nhóm mình được giao ? Dạng câu hỏi Câu hỏi tương ứng What ( là gì) Where ( Ở đâu) VD: Lưỡng cư sống ở đâu? How ( như thế nào) + B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh nghiên cứu hình vẽ, clip thảo luận nhóm xây dựng bộ câu hỏi cho nhóm + B3. Báo cáo kết quả hoạt động GV mời các bạn học sinh liên quan đến quân bài mình rút ngẫu nhiên (bộ bài mới khác) VD: Nhóm cơ hỏi – nhóm tép trả lời (Ta có bộ câu hỏi kiến thức về Lớp Thú ) Dự kiến bộ câu hỏi của các nhóm + B4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: - GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. - GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung. - GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức trọng tâm từ bộ câu hỏi và câu trả lời của học sinh. 1. Lớp Cá - Là động vật thích nghi với đời sống hoàn toàn ở nước. - Di chuyển bằng vây - Đại diện: Cá mè, cá chép 2. Lớp Lưỡng cư - Là nhóm động vật trên cạn đầu tiên, da trần và luôn ẩm ướt, chân có màng bơi
 7. 7 - Nơi sống: vừa dưới nước, vừa trên cạn. - Đại diện: Ếch đồng, cá nóc, nhái 3. Lớp Bò sát - Là nhóm động vật thích nghi với đười sống ở cạn ( trừ một số loài mở rộng môi trường sống xuống nước. - Đại diện: Thằn lằn, rùa, cá sấu. 4. Lớp Chim - Là nhóm động vật sống trên cạn, mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến đổi thành cánh, có mỏ sừng. - Môi trường sống: Đa dạng - Đại diện: + Chim bay ( chim bồ câu) + Chim chạy ( chim đà điểu) + Chim bơi ( cánh cụt) 5. Lớp Thú - Là nhóm động vật có tổ chức cao nhất, bộ lông mao bao phủ, bọ răng phân hóa thành răng nanh, răng cửa, răng hàm. Phần lớn đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ - Môi trường sống: Đa dạng. - Đại diện: Chó, mèo TIẾT 4. 2.4. Tìm hiểu TÁC HẠI CỦA ĐỘNG VẬT TRONG ĐỜI SỐNG a) Mục tiêu: - Liệt kê được các tác hại của các nhóm động vật đối với đời sống con người. - Trình bày được con đường lây nhiễm bệnh dịch hạch ở người. - Học sinh đề ra được những biện pháp để phòng trừ động vật gây hại. b) Nội dung: - Sử dụng tranh 31.4 và một số tranh sưu tầm khác, clip về một số tác hại của động vật có xương sống, động vật không xương sống. - Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án để liệt kê được các tác hại của động vật có xương sống, động vật có xương sống. - Sử dụng bộ lá, hoa để học sinh ghi các biện pháp để phòng trừ sâu hại. c) Sản phẩm: - Nội dung của mỗi nhóm. - Sản phẩm dự án của các nhóm sau khi đã hoàn thành. - Đánh giá sản phẩm của nhóm bạn. d) Tổ chức thực hiện: + B1. Giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên chia lớp làm 4 nhóm. Các nhóm đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chung. Quan sát clip và hình trên máy chiếu trả lời câu hỏi: CH1: Nêu một số tác hại của động vật trong đời sống con người? CH2: Nêu con đường lây nhiễm của giun đũa ở người? CH3: Nêu con đường lây nhiễm của bệnh dịch hạch ở người?
 8. 8 CH4: Địa phương em đã sử dụng những biện pháp nào để phòng trừ động vật gây hại? + B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi của giáo viên, ghi ra bảng phụ. + B3. Báo cáo kết quả hoạt động Đại diện các nhóm đứng lên trình bày kết quả hoạt động nhóm. + B4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập - GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. - GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung. - GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức trọng tâm. Dự kiến câu trả lời các nhóm: CH1: Nêu một số tác hại của động vật trong đời sống con người? - Kí sinh gây bệnh cho người và động vật. - Là vật trung gian truyền bệnh - Phá hại mùa màng, làm giảm năng suất của cây trồng. - Làm hỏng các công trình, tàu thuyền CH2: Nêu con đường lây nhiễm của giun đũa ở người? Người ăn phải trứng giun qua rau sống. > Ruột non, ấu trùng chui ra vào máu, đi qua gan, tim, phổi. Ruột non lần 2 Giun trưởng thành. CH3: Nêu con đường lây nhiễm của bệnh dịch hạch ở người? - Bọ chét hút máu chuột sau đó đốt sang người. Mang theo mầm bệnh vào cơ thể người. CH4: Địa phương em đã sử dụng những biện pháp nào để phòng trừ động vật gây hại? * Giun sán: Vệ sinh sạch sẽ cơ thể, tay chân. - Ăn chín uống sôi. - Tẩy giun định kì. * Tiêu diệt những động vật là trung gian truyền bệnh. * Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để tiêu diệt một số loại cô trùng hại thực vật. * Sử dụng đấu tranh sinh học để bảo vệ những loài có ích cho con người. TIẾT 5. 2.5. Tìm hiểu VAI TRÒ CỦA ĐỘNG VẬT TRONG ĐỜI SỐNG ĐỘNG VẬT VÀ CON NGƯỜI a) Mục tiêu: - Liệt kê được các vai trò của các nhóm động vật đối với đời sống con người. b) Nội dung: - Sử dụng tranh sách giáo khoa và một số tranh sưu tầm khác, clip về một số vai trò của động vật có xương sống, động vật không xương sống. - Sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn để học sinh chỉ ra được các tác hại của động vật có xương sống, động vật có xương sống. c) Sản phẩm: - Ý kiến của mỗi cá nhân
 9. 9 - Ý của các các nhân thống nhất thành ý kiến các nhóm sau khi đã hoàn thành. d) Tổ chức thực hiện: + B1. Giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên chia nhóm, mỗi nhóm phát một khăn trải bàn. Yêu cầu học sinh ghi tên trên khăn. Em hãy nghiên cứu tranh, clip trên máy chiếu trả lời câu hỏi sau: Vòng 1: (Làm việc cá nhân, ghi mỗi người 2 ý kiến của các nhân vào mỗi ô tương ứng của mình) CH1. Cho biết vai trò của động vật đối với đời sống của con người? Vòng 2: (Thảo luận nhóm, thống nhất ghi ý kiến ghi vào mục ý kiến chung) CH1. Cho biết vai trò của động vật đối với đời sống của con người và động vật khác? + B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: - Vòng 1: Cá nhân suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ. - Vòng 2: Thảo luận nhóm hoàn thành nhiệm vụ đề ra. + B3. Báo cáo kết quả hoạt động - GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. - Một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung - Nhóm quan sát đưa ra nhận xét những hoạt động quan sát được? - Chia sẻ chung về hoạt động - Đưa ra vai trò của động vật đối với con người. - GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung. + B4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: GV: Đánh giá kết quả hoạt động mỗi nhóm. GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức trọng tâm. * Vai trò: - Cung cấp nguồn thực phẩm cho con người và động vật. - Làm thuốc chữa bệnh. - Thụ phấn cho cây trồng. - Phát tán cho cây trồng. - Tiêu diệt các loại côn trùng gây hại. - Làm thí nghiệm khoa học. - Bảo vệ môi trường. - Có giá trị về mặt kinh tế. - Làm các sản phẩm mỹ nghệ. - Làm cảnh. - Hộ trợ con người trong lao động. Lấy sức kéo. - Tham gia công tác an ninh. - Giải trí. Giao nhiệm vụ về nhà cho nội dung bài học hôm sau. Đóng vai là nhà khoa học, điều tra một số động vật có tầm quan trọng đối với nên kinh tế địa phương em. Nhóm 1: Tìm hiểu về chăn nuôi bò sữa trên địa bàn Ba vì – Hà Tây.
 10. 10 Nhóm 2: Tìm hiểu chăn nuôi Vịt cỏ - Vân đình. Nhóm 3: Tìm hiểu nuôi gà Đông Cảo – Hưng Yên. Nhóm 4: Tìm hiểu trang trại nuôi lợn – Long Biên- Hà Nội. Yêu cầu các nhóm: Báo cáo về kết quả tìm hiểu của các nhóm bằng phương pháp điều tra, chụp ảnh, phỏng vấn tra cứu thông tin trên mạng. - Tìm hiểu nguồn thức ăn cho các đối tượng trên. - Tìm hiểu cách nuôi (cho ăn, chăm sóc) - Sử dụng số tranh sưu tầm khác do chính học sinh chụp hoặc clip về một số động vật chăn nuôi tại địa phương (do học sinh quay) hoặc sưu tầm trên internet. - Rút ra được ý nghĩa kinh tế của việc chăn nuôi đối với hộ gia đình và địa phương. TIẾT 6. 3. Hoạt động 3: Luyện tập Đóng vai là nhà khoa học, điều tra một số động vật có tầm quan trọng đối với nên kinh tế địa phương em theo hướng dẫn a) Mục tiêu: - Học sinh điều tra được một số loài vật nuôi tại địa phương. - Phân tích được vai trò của các loài vật nuôi đó đối với nền kinh tế ở địa phương. b) Nội dung: - Tìm hiểu các đối tượng vật nuôi, gia súc, gia cầm ở địa phương. - Tìm hiểu nguồn thức ăn cho các đối tượng trên. - Tìm hiểu cách nuôi (cho ăn, chăm sóc) - Sử dụng số tranh sưu tầm khác do chính học sinh chụp hoặc clip về một số động vật chăn nuôi tại địa phương (do học sinh quay) hoặc sưu tầm trên internet. - Rút ra được ý nghĩa kinh tế của việc chăn nuôi đối với hộ gia đình và địa phương. c) Sản phẩm: - Kết quả tìm hiểu của các nhóm về các đối tượng vật nuôi ở địa phương mà nhóm được giao. d) Tổ chức thực hiện: + B1. Giao nhiệm vụ học tập: - Kiểm tra lại các nhóm học sinh. - Kiểm tra nhiệm vụ các nhóm làm. Nhóm 1: Tìm hiểu về chăn nuôi bò sữa trên địa bàn Ba vì – Hà Tây. Nhóm 2: Tìm hiểu chăn nuôi Vịt cỏ - Vân đình. Nhóm 3: Tìm hiểu nuôi gà Đông Cảo – Hưng Yên. Nhóm 4: Tìm hiểu trang trại nuôi lợn – Long Biên- Hà Nội. Yêu cầu các nhóm: Báo cáo về kết quả tìm hiểu của các nhóm bằng phương pháp điều tra, chụp ảnh, phỏng vấn tra cứu thông tin trên mạng. - Tìm hiểu nguồn thức ăn cho các đối tượng trên. - Tìm hiểu cách nuôi (cho ăn, chăm sóc) - Sử dụng số tranh sưu tầm khác do chính học sinh chụp hoặc clip về một số động vật chăn nuôi tại địa phương (do học sinh quay) hoặc sưu tầm trên internet. - Rút ra được ý nghĩa kinh tế của việc chăn nuôi đối với hộ gia đình và địa phương.
 11. 11 + B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: - Học sinh chia nhóm thực hiện ở nhà + B3. Báo cáo kết quả hoạt động GV mời đại diện các nhóm lên trình bày báo cáo của nhóm mình. + B4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: - GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. - GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung. - GV: Nhận xét và chốt lại nội dung bài. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5: BẢN THU HOẠCH NHÓM Họ tên thành viên nhóm: I. Yêu cầu: II. Nội dung: III. Phương pháp tiến hành: IV. Sản phẩm: 1. Ảnh chụp được tại địa phương ( có gắn hình ảnh người tiến hành làm) 2. Clip quay phỏng vấn cách nuôi các loài động vật trên. 3. Rút ra ý nghĩa kinh tế đối với hộ gia đình và địa phương. 4. Hoạt động 4: Vận dụng a) Mục tiêu: + Học sinh gọi được tên các sinh vật trong tranh. + Chia các đại diện thành nhóm động vật có xương sống, không xương sống. + Nhận biết được đặc điểm của một số ngành động vật không xương sống. + Đưa ra được các biện pháp phòng chống giun kí sinh ở người. + Chỉ ra được biện pháp phòng trừ sâu hại mà không gây ô nhiễm môi trường. b) Nội dung: - Học sinh trả lời các câu hỏi bải tập của giáo viên đưa ra trong SGK. c) Sản phẩm: - Là các câu trả lời của giáo viên. d) Tổ chức thực hiện + B1. Giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học tập số 6. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6 Thảo luận nhóm vào hoàn thành nội dung các câu hỏi sau: (Thời gian 10 phút) CH1: Gọi trên các sinh vật có trong tranh, phân chia chúng thành 2 nhóm: Động vật có xương sống, động vật không có xương sống? CH2: Ghép nối cột A với cột B để hoàn thiện nội dung sau: Cột A Cột B 1.Ruột khoang a) Cơ thể phân đốt, có xương ngoài bằng kitin, có thể có cánh. 2. Giun b) Cơ thể mềm, thường không phân đốt và có vỏ đá vôi. 3. Thân mềm c) Cơ thể hình trụ hay hình dù, đối xứng tỏa tròn, có tua miệng.
 12. 12 4. Chân khớp d) Cơ thể mềm, dẹp, kéo dài hoặc phân đốt. CH 3. Em hãy nêu biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người? CH4. Nêu biện pháp phòng trừ sâu hại để đảm bảo hiệu quả mà an toàn sinh học? + B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên. + B3. Báo cáo kết quả hoạt động GV mời đại diện các nhóm lên trình bày báo cáo của nhóm mình. Các học sinh khác lắng nghe ý kiến, bổ sung. Dự kiến câu trả lời của học sinh + B4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: - GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung. - GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức trọng tâm. BTVN: Học bài, đọc trước bài mới.