Bài giảng Toán 4 - Bài: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

ppt 12 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 4 - Bài: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_4_bai_on_tap_ve_tim_hai_so_khi_biet_tong_va_h.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán 4 - Bài: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 1. KHỞI ĐỘNG TẬP LÀM VĂN TOÁN 4 Mở bài trực tiếp Có 2 ÔNkiểu TẬP mở bàiVỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ MởHIỆU bài CỦA gián tiếpHAI SỐ ĐÓKết bài không mở rộng Có 2 kiểu kết bài Kết bài mở rộng
 2. Kiểm tra bài cũ
 3. Nêu cách tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu của hai số đó? Ghi nhớ: Số bé = ( Tổng - hiệu) : 2 Số lớn = ( Tổng + hiệu) : 2
 4. Toán ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
 5. Bài tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống: Tổng hai số 318 1945 3271 Hiệu hai số 42 87 493 Số lớn 180 1016 1882 Số bé 138 929 1389
 6. 2. Hai đội trồng rừng trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây? Tóm tắt: ? cây Đội thứ nhất : 1375 cây Đội thứ hai: 285 cây ? cây Giải: Số cây đội thứ hai trồng l￿: ( 1375 - 285 ) : 2 = 545 (cây) Số cây đội thứ nhất trồng l￿: 545 + 285 = 830 (cây) Đáp số: Đội 1: 830 cây Đội 2: 545 cây
 7. +Nêu các cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng. * Cách 1: - Tìm số bé: Số bé = ( Tổng – hiệu ) : 2 - Tìm số lớn: Số lớn = số bé + hiệu * Cách 2: Tìm số lớn: Số lớn = ( Tổng + hiệu ) : 2 Tìm số bé: Số bé = số lớn - hiệu
 8. 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Tính diện tích thửa ruộng. Giải: Nửa chu vi của thửa ruộng: 530 : 2 = 265 (m) Chiều rộng của thửa rộng: ( 265 - 47) : 2 = 109 (m) Chiều dài của thửa ruộng: 109 + 47 =156 (m) Diện tích của thửa ruộng: 109 x 156 = 17004 (m2) Đáp số: 17004 m2
 9. 4. Trung bình cộng của hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia. Bài giải: Tổng của hai số đó là: 135 x 2 = 270 Số phải tìm là: 270 – 246 = 24 Đáp số: 24
 10. 5. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất có hai chữ số. Bài giải Số lớn nhất có ba chữ số là: 999 Do đó tổng của hai số đó là: 999 Số lớn nhất có hai chữ số là: 99 Do đó hiệu của hai số là: 99 Số bé là: ( 999 – 99 ) : 2 = 450 Số lớn là: 450 + 99 = 549 Đáp số: Số bé: 450 Số lớn: 549