Hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà môn Ngữ văn 6

docx 7 trang thienle22 3570
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà môn Ngữ văn 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_sinh_tu_on_tap_tai_nha_mon_ngu_van_6.docx

Nội dung text: Hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà môn Ngữ văn 6

  1. TRƯỜNG THCS DƯƠNG HÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ÔN TẬP TẠI NHÀ MÔN: NGỮ VĂN 6 Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ? A. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ảnh hưởng đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. B. Năm 1919, Người gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai đòi quyền tự do dân chủ, bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. C. Đọc sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê- Nin( 7/1920). D. Bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp( 12/1920). Câu 2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp của những yếu tố nào? A. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. B. Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. C. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân Việt Nam. D. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào yêu nước Việt Nam. Câu 3. Hình thức đấu tranh trong phong trào 1930-1931 là gì ? A. Đấu tranh chính trị, biểu tình. B. Đấu tranh vũ trang, đấu tranh nghị viện. C. Đấu tranh nghị viện. D. Lúc đầu đấu tranh chính trị sau kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Câu 4. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước vào thời gian nào ? A. 13/1/1941 B. 28/1/1941 C. 10/5/1941 D. 19/5/1941 Câu 5: Đâu không phải là là điều kiện bùng nổ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ? A. Đảng và quần chúng nhân dân đã sẵn sàng hành động. B. Lực lượng trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng. C. Phát xít Nhật đảo chính, lật đổ Pháp ở Đông Dương. D. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Câu 6. Đâu là thành phần chính của tổ chức Tân Việt cách mạng đảng ? A. Giai cấp công nhân B. Giai cấp địa chủ phong kiến C. Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước D. Giai cấp nông dân Câu 7. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được ra đời ở đâu ? A. Số nhà 312 phố Khâm Thiên - Hà Nội.
  2. B. Số nhà 5D phố Hàm Long –Hà Nội. C. Số nhà 48 phố Hàng Ngang - Hà Nội. D. Cửu Long –Hương Cảng –Trung Quốc. Câu 8. Đâu không phải là nội dung nói về kết quả của phong trào Xô viết –Nghệ Tĩnh ? A. Làm tê liệt bộ máy chính quyền thực dân, phong kiến ở nhiều huyện thuộc hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh. B. Quần chúng thực hiện quyền làm chủ ở các địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh. C. Thành lập các Xô viết làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân ở các địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh. D. Thành lập được chính quyền trong cả nước. Câu 9. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930) họp tại đâu? A. Quảng Châu B. Hà Nội C. Hồng Kông D. Hương Cảng Câu 10. Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản với cương vị là gì? A. Tiểu tư sản yêu nước B. Phái viên của Quốc tế Cộng sản C. Người đứng đầu một Đảng cộng sản D. Người đứng đầu một tổ chức cộng sản Câu 11. Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời gian nào? A. 1/5/1929 B. 1/5/1930 C. 1/5/1931 D. 1/5/1932 Câu 12. Năm 1936 Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì? A. Mặt trận nhân dân Phản đế B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương C. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương D. Mặt trận Nhân dân Đông Dương Câu 13. Chủ trì Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Pác Pó Cao Bằng (từ 10-19/5/1941) là ai ? A. Trần Phú B. Lê Hồng Phong C. Ngô Gia Tự. D. Nguyễn Ái Quốc Câu 14. Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào? A. 19/5/1941 B. 5/9/1941 C. 15/9/1941 D. 9/5/1941
  3. Câu 15. Nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941? A. Chia ruộng đất cho dân cày B. Giải phóng dân tộc C. Giải phóng giai cấp D. Giải quyết vấn đề quốc tế vô sản Câu 16. Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) xác định đâu là đối tượng cần phải đánh đổ của cách mạng Đông Dương ? A. Đế quốc Pháp, tay sai B. Đế quốc phát xít Pháp, Nhật và tay sai C. Đế quốc Nhật, Pháp D. Đế quốc Nhật và bọn phản động Câu 17. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào ? A. Khởi nghĩa Bắc Sơn B. Khởi nghĩa Nam Kì C. Binh biến Đô Lương D. Khởi nghĩa Ba tơ Câu 18. Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương( 5/1941) họp ở đâu ? A. Hà Nội B. Pác Bó – Cao Bằng C. Tân Trào- Tuyên Quang D. Định Hóa- Thái Nguyên Câu 19. Ai là người chủ trì Hội nghị lần thứ 8- Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương( 5/1941) ? A. Trần Phú B. Lê Hồng Phong C. Ngô Gia Tự D. Nguyễn Ái Quốc Câu 20. Mặt trận Việt minh là tên gọi tắt là tổ chức nào dưới đây? A. Việt Nam độc lập đồng minh B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương C. Mặt trận dân chủ Đông Dương D. Đội cứu quốc quân Câu 21. Điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của phong trào dân chủ 1936- 1939 so với phong trào 1930-1931 là gì ? A. Kết hợp hình thức đấu tranh chính trị và vũ trang B. Kết hợp hình thức đấu tranh công khai và bí mật C. Kết hợp hình thức đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai D. Kết hợp hình thức đấu tranh ngoại giao với vận động quần chúng Câu 22. Vì sao cao trào dân chủ 1936-1939 được xem là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945? A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng, trình độ của đảng viên được nâng cao B. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến rộng rãi
  4. C. Tập dượt cho quần chúng đấu tranh chính trị, thành lập một đội quân chính trị rộng lớn tập hợp xung quanh Đảng D. Tất cả đều đúng Câu 32. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp của những yếu tố nào ? A. Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. B. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. C. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào yêu nước Việt Nam. D. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân Việt Nam. Câu 24. Hình thức đấu tranh trong phong trào 1930-1931 là gì ? A. Lúc đầu đấu tranh chính trị sau kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. B. Đấu tranh vũ trang, đấu tranh nghị viện. C. Đấu tranh nghị viện. D. Đấu tranh chính trị, biểu tình. Câu 25. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước vào thời gian nào ? A. 13/1/1941 B. 18/1/1941 C. 28/1/1941 D. 10/5/1941 Câu 26. Đại hội lần VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước nhằm mục đích gì ? A. Chống đế quốc, thực dân. B. Chống phát xít, chống chiến tranh thế giới, bảo vệ hòa bình. C. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc thế giới. D. Giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa. Câu 27. Đâu là thành phần chính của tổ chức Tân Việt cách mạng đảng ? A. Giai cấp công nhân B. Giai cấp địa chủ phong kiến C. Giai cấp nông dân D. Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước Câu 28. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được ra đời ở đâu ? A. Số nhà 5D phố Hàm Long –Hà Nội. B. Số nhà 312 phố Khâm Thiên - Hà Nội. C. Số nhà 48 phố Hàng Ngang - Hà Nội. D. Cửu Long –Hương Cảng –Trung Quốc. Câu 29. Đâu không phải là nội dung nói về kết quả của phong trào Xô viết –Nghệ Tĩnh ? A. Thành lập được chính quyền trong cả nước. B. Làm tê liệt bộ máy chính quyền thực dân, phong kiến ở nhiều huyện thuộc hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh. C. Quần chúng thực hiện quyền làm chủ ở các địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh. D. Thành lập các Xô viết làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân ở các địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Câu 30. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước nguy cơ nào? A. Vừa đầu hàng Nhật vừa đàn áp nhân dân Đông Dương
  5. B. Vừa đánh bại Nhật vừa đàn áp nhân dân Đông Dương C. Ngọn lửa cách mạng của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ bùng nổ, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp. D. Cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương Câu 31. Thực dân Pháp ở Đông Dương thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương và thỏa hiệp với phát xít Nhật, phát xít Nhật lôi kéo tập hợp tay sai tuyên truyền lừa bịp để dọn đường hất cẳng Pháp. Đó là đặc điểm tình hình Việt Nam trong thời kỳ nào A. 1930-1931 B. 1932-1933 C. 1936-1939 D. 1939-1945 Câu 32. Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn dần từng bước nhằm mục đích gì ? A. Biến Đông Dương thành thuộc địa của Nhật B. Để độc quyền chiếm Đông Dương C. Biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của Nhật D. Để làm bàn đạp tấn công nước khác Câu 33. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương được ký giữa Nhật và Pháp ngày nào? A. 23/7/1941 B. 24/7/194 C. 25/7/1941 D. 26/7/1941 Câu 34. Để nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương và tăng cường việc đầu cơ tích trữ để vơ vét bóc lột nhân dân ta, thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì? A. Tăng các loại thuế gấp ba lần B. Thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy” C. Thu mua lương thực theo giá rẻ mạt D. Bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay Câu 35. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương được ký giữa Pháp và Nhật thừa nhận điều gì ? A. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt. B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương. C. Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự. D. Pháp phải bảo đảm hậu phương an toàn cho quân đội Nhật. Câu 36. Nguyên nhân chung nhất của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và cuộc binh biến Đô Lương? A. Quần chúng chưa sẵn sàng. B. Kẻ thù còn mạnh, lực lượng cách mạng chưa được tổ chức, chuẩn bị đầy đủ, thời cơ chưa chín muồi. C. Lực lượng vũ trang còn yếu. D. Lệnh tạm hoãn khởi nghĩa về không kịp.
  6. Câu 37. Nhật đánh vào Lạng Sơn, Pháp thua chạy, nhân cơ hội đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương nhân dân ta đã vùng dậy khởi nghĩa vào ngày 27/9/1940. Đó là nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa nào? A. Bắc Sơn B. Nam Kì C. Binh biến Đô Lương D. Tất cả các cuộc khởi nghĩa trên Câu 38. Cuộc khởi nghĩa đã để lại cho Đảng ta những bài học bổ ích về khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng, chiến tranh du kích là cuộc khởi nghĩa nào? A. Khởi nghĩa Bắc Sơn B. Khởi nghĩa Nam Kì C. Binh biến Đô Lương D. Cả 3 cuộc khởi nghĩa Câu 39. Đỉnh cao của phong trào công nhân và nông dân trong phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra mạnh nhất ở địa phương nào? A. Thanh Hóa, Nghệ An B. Nghệ An, Hà Tĩnh C. Hà Tĩnh, Quảng Bình D. Quảng Bình, Quảng Trị Câu 40. Nguyên nhân thất bại của phong trào Xô Viết- Nghệ Tĩnh( 1930-1931) là gì? A. Chưa có lực lượng vũ trang B. Thực dân Pháp còn mạnh và thực hiện nhiều biện pháp để đàn áp phong trào. C. Chưa có sự giúp đỡ của Liên Xô D. Đảng Cộng sản Việt nam vừa thành lập chưa có kinh nghiệm lãnh đạo. Câu 41. Sau sự thất bại của phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào cách mạng Việt Nam được phục hồi vào: A. năm1932 B. năm 1933 C. cuối 1934 đầu 1935 D. năm 1936 Câu 42. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại địa điểm nào? A. Ma cao( Trung Quốc) B. Hồng Công( Trung Quốc) C. Pác Bó( Cao Bằng) D. Hà Nội Câu 43. Phong trào cách mạng 1930-1931 xác định đâu là kẻ thù chủ yếu? A. Đế quốc phong kiến B. Phong kiến địa chủ C. Phát xít và đế quốc D. Bọn thực dân Pháp phản động tại Đông Dương Câu 44. Đâu là lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931? A. Nhiều thành phần, giai cấp B. Công nhân và nông dân C. Liên minh tư sản và và địa chủ D. Binh lính và công nông
  7. Câu 45. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam những năm 1929-1933 bắt đầu từ ngành kinh tế nào? A. Nông nghiệp B. Công nghiệp C. Thương nghiệp D. Dịch vụ Câu 46. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 1929-1933 đối với xã hội là gì? A. Nhiều công nhân bị sa thải. B. Hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ C. Xã hội phân hóa sâu sắc D. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động. Câu 47. Thành quả lớn nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì? A. Thành lập chính quyền Xô viết- Nghệ tĩnh B. Hình thành khối liên minh công nông C. Đảng rút ra nhiều bài học quý báu trong lãnh đạo cách mạng D. quần chúng được giác ngộ trở thành lực lượng chính trị hùng hậu Câu 48. Phong trào đấu tranh có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945? A. Phong trào cách mạng 1930-1931 B. Phong trào dân chủ 1936-1939 C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 D. Cao trào kháng Nhật cứu nước Câu 49. Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930 là gì? A. Hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn B. Quy mô phong trào rộng lớn trên cả nước C. Thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia D. Đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Câu 50. Vì sao phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển nhất ở Nghệ An và Hà Tĩnh? A. Tập trung đông đảo giai cấp công nhân B. Thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất C. Có truyền thống yêu nước, anh dũng đấu tranh chống giặc ngoại xâm D. Có cơ sở Đảng mạnh nhất Duyệt nội dung ôn tập GV: Dương Thị Thanh Thủy