Giáo án Tin học lớp 3, 4, 5 - Tuần 21

docx 5 trang thienle22 5700
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 3, 4, 5 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_3_4_5_tuan_21.docx

Nội dung text: Giáo án Tin học lớp 3, 4, 5 - Tuần 21

  1. TUẦN 21: Chiều thứ 2 ngày 21 tháng 01 tiết 3 dạy 5A Chiều thứ 2 ngày 21 tháng 01 tiết 1 dạy 5B BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 1) I- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Rèn luyện những kỉ năng sử dụng các câu lệnh và câu lệnh lặp. 2. Kĩ năng: Rèn khả năng quan sát, thao tác sử dụng chuột và gõ phím. 3. Thái độ: Hào hứng trong việc học môn học. Có ý thức học tập tốt. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định lớp. 2. Giới thiệu bài: 3. Hoạt động thực hành: Thảo luận để làm bài 1,2 trong sách hướng dẫn học trang 84,85. Em hãy viết 5 câu lệnh mà em đã học? Từ 5 câu lệnh trên em hay dùng câu lệnh lặp. - Tự nhận xét, đánh giá phần thực hành của mình. - Các nhóm máy khác nhận xét, đánh giá lẫn nhau. - Giáo viên đánh giá, nhận xét. * Đánh giá: - Phương pháp: Các nhóm phương pháp quan sát. - Kĩ thuật: Đánh giá nhận xét bằng lời. - Tiêu chí: Đánh giá HS mở bài, tạo trang mới, lưu bài trình chiếu. IV- HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Em hãy chia sẻ với bạn về sử dụng câu lệnh để vẽ hình Chiều thứ 6 ngày 25 tháng 01 tiết 1 dạy 5A Chiều thứ 3 ngày 22 tháng 01 tiết 1 dạy 5B BÀI 1:NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2) I- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Luyện tập sử dụng câu lệnh lặp điều khiển rùa vẽ các hình tam giác, hình vuông, đa giác năm cánh, đa giac sau cánh. 2. Kĩ năng: Rèn khả năng quan sát, thao tác sử dụng chuột và gõ phím. 3. Thái độ: Hào hứng trong việc học môn học. Có ý thức học tập tốt. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định lớp. 2. Giới thiệu bài: 3. Hoạt động thực hành:
  2. Thảo luận để làm bài 3,4 trong sách hướng dẫn học trang 86. Sử dụng câu lệnh lặp để vẽ hinh tam giác, hình vuông, hình đa giác năm cạnh, hình da giác sau cạnh? - Tự nhận xét, đánh giá phần thực hành của mình. - Các nhóm máy khác nhận xét, đánh giá lẫn nhau. - Giáo viên đánh giá, nhận xét. * Đánh giá: - Phương pháp: Các nhóm phương pháp quan sát. - Kĩ thuật: Đánh giá nhận xét bằng lời. - Tiêu chí: Đánh giá HS mở bài, tạo trang mới, lưu bài trình chiếu. IV- HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Em hãy chia sẻ với bạn về sử dụng câu lệnh để vẽ hình Chiều thứ 2 ngày 21 tháng 01 tiết 2 dạy 4A Chiều thứ 3 ngày 22 tháng 01 tiết 1 dạy 4B BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 1) I- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Ôn lại các kiến thức, kỉ năng đã học về bài trình chiếu. 2. Kĩ năng: Rèn khả năng quan sát, thao tác sử dụng chuột và gõ phím. 3. Thái độ: Hào hứng trong việc học môn học. Có ý thức học tập tốt. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Bài cũ: Cắt, xóa đoạn văn bản như thế nào? HS trả lời, HS nhận xét. 2. Giới thiệu bài: 3. Hoạt động thực hành: Thảo luận để làm bài 1,2 trong sách hướng dẫn học trang 79. Nếu cách mở bài trình chiếu như thế nào? Tạo trang trình chiếu như thế nào? Lưu bài trình chiếu như thế nào? - Tự nhận xét, đánh giá phần thực hành của mình. - Các nhóm máy khác nhận xét, đánh giá lẫn nhau. - Giáo viên đánh giá, nhận xét. * Đánh giá: - Phương pháp: Các nhóm phương pháp quan sát. - Kĩ thuật: Đánh giá nhận xét bằng lời. - Tiêu chí: Đánh giá HS mở bài, tạo trang mới, lưu bài trình chiếu. IV- HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
  3. - Cùng với người thân nhận biết cách mở bài, tạo trang mới, lưu bài thuyết trình. Sáng thứ 4 ngày 23 tháng 01 tiết 2 dạy 4A Chiều thứ 5 ngày 21 tháng 01 tiết 2 dạy 4B BÀI 1:NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2) I- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Sử dụng bài trình chiếu để trình bày về chủ đề cụ thể. 2. Kĩ năng: Rèn khả năng quan sát, thao tác sử dụng chuột và gõ phím. 3. Thái độ: Hào hứng trong việc học môn học. Có ý thức học tập tốt. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Bài cũ: Nếu cách mở bài trình chiếu như thế nào? Tạo trang trình chiếu như thế nào? HS trả lời, HS nhận xét. 2. Giới thiệu bài: 3. Hoạt động thực hành: Thảo luận để làm bài 3,4 trong sách hướng dẫn học trang 79,80. Nêu cách chèn hành ảnh ? Nêu cách chèn bảng? - Tự nhận xét, đánh giá phần thực hành của mình. - Các nhóm máy khác nhận xét, đánh giá lẫn nhau. - Giáo viên đánh giá, nhận xét. * Đánh giá: - Phương pháp: Các nhóm phương pháp quan sát. - Kĩ thuật: Đánh giá nhận xét bằng lời. - Tiêu chí: Sử dụng bài trình chiếu để trình bày về chủ đề cụ thể. IV- HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng với người thân nhận biết cách thuyết trình bài trình chiếu Sáng thứ 5 ngày 24 tháng 01 tiết 4 dạy 3A Chiều thứ 5 ngày 24 tháng 01tiết 3 dạy 3B BÀI 3: GÕ CÁC DẤU SẮC, HUYỀN, HỎI, NGÃ, NẶNG (tiết 1) I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết cách gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng theo kiểu telex hoặc VIN. 2. Kĩ năng: Rèn khả năng quan sát, thao tác gõ phím. 3.Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức học tập tốt. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
  4. 1. Bài cũ: Nêu cách mở Unikey để chọn VIN? HS trả lời, HS nhận xét. 2. Giới thiệu bài: 3. Hoạt động cơ bản: Hoạt động 1: Tìm hiểu về gõ dấu thanh theo kiểu Telex. Để gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng gõ như thế nào?(theo kiểu Telex) - Cho HS trình bày trước lớp. - Bạn nhận xét, bổ sung. Hoạt động 2: Yêu cầu HS làm việc cá nhân trên SGK tìm hiểu phần 1 trong sách hướng dẫn học để tìm hiểu về gõ dấu thanh theo kiểu Telex. - Cho HS trình bày trước lớp. - Bạn nhận xét, bổ sung. 4. Hoạt động thực hành: Thảo luận, trao đổi nhóm máy để làm bài 1 trong sách trang 70 tiếp theo rồi thực hiện các yêu cầu trong sách. - Đại diện nhóm máy đứng dậy trình bày trước lớp. - Các nhóm máy khác nhận xét, đánh giá lẫn nhau. - Giáo viên đánh giá, nhận xét. * Đánh giá: - Phương pháp: Các nhóm phương pháp quan sát. - Kĩ thuật: Đánh giá khả năng ghi nhớ - Tiêu chí: HS biết sử dụng công cụ để tô màu các chi tiết tranh vẽ. IV- HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Chia sẽ với người thân về cách đặt tay lên bàn phím để gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, nặng, ngã. Chiều thứ 5 ngày 24 tháng 01 tiết 1 dạy 3A Chiều thứ 6 ngày 25 tháng 01 tiết 2 dạy 3B BÀI 3: GÕ CÁC DẤU HUYỀN, SẮC, HỎI, NẶNG, NGÃ (tiết 2) I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Soạn một đoạn văn bản tiếng Việt đơn giản, có dấu. 2. Kĩ năng: Rèn khả năng quan sát, thao tác gõ phím. 3.Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức học tập tốt. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Bài cũ: Để gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng gõ như thế nào?(theo kiểu Telex) HS trả lời, HS nhận xét.
  5. 2. Giới thiệu bài: 3. Hoạt động cơ bản: Hoạt động 1: Tìm hiểu về gõ dấu thanh theo kiểu VNI. Để gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng như thế nào?(theo kiểu VIN). Nêu cách mở Unikey để chọn VIN? - Cho HS trình bày trước lớp. - Bạn nhận xét, bổ sung. Hoạt động 2: Yêu cầu HS làm việc cá nhân trên SGK tìm hiểu phần 2 trong sách hướng dẫn học để tìm hiểu về gõ dấu thanh theo kiểu UNI. - Cho HS trình bày trước lớp. - Bạn nhận xét, bổ sung. 4. Hoạt động thực hành: Thảo luận, trao đổi nhóm máy để làm bài 2 trong sách trang 71 tiếp theo rồi thực hiện các yêu cầu trong sách. - Đại diện nhóm máy đứng dậy trình bày trước lớp. - Các nhóm máy khác nhận xét, đánh giá lẫn nhau. - Giáo viên đánh giá, nhận xét. * Đánh giá: - Phương pháp: Các nhóm phương pháp quan sát. - Kĩ thuật: Đánh giá khả năng ghi nhớ - Tiêu chí: HS biết sử dụng công cụ để tô màu các chi tiết tranh vẽ. IV- HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Về nhà viết đoạn văn bản dài khoảng 3-4 dòng trong sách tiếng việt của em. Ký duyệt, ngày 21 tháng 01 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG Đặng Thái Hồng