Đề kiểm tra cuối kì I môn Tin học Lớp 3 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Có ma trân + đáp án)

docx 4 trang Thủy Hạnh 15/12/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối kì I môn Tin học Lớp 3 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Có ma trân + đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_ki_i_mon_tin_hoc_lop_3_nam_hoc_2017_2018_tr.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối kì I môn Tin học Lớp 3 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Có ma trân + đáp án)

  1. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI MÔN: TIN HỌC(Lớp 3) NĂM HỌC 2017-2018 Số Tổng điểm Mạch kiến Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 câu và và tỷ lệ % thức, kĩ số TL/ TL/ TL/ TL/ năng TN TN TN TN Tổng TL điểm TH TH TH TH Số 1. Làm 1 1 1 3 câu quen với Số máy tính. 1.0 1.0 1.0 3.0 30% điểm Số 2. Học tập 1 1 câu cùng máy Số tính. 1.0 1.0 10% điểm 3. Làm Số 1 1 1 3.0 quen với câu hệ điều Số hành 2.0 2.0 2.0 6.0 60% điểm Windows. Số 1 1 1 1 1 1 1 0 7 câu Số Tổng 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 - 10 100% điểm Tỷ lệ 10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 0% 100% % Tỷ lệ theo 30% 30% 30% 10% mức Số Tỷ câu Điểm lệ Lí thuyết 4 4 40% Thực hành 3 6.0 60% Người lập Lê Thị Bích Thủy
  2. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI MÔN: TIN HỌC(Lớp 3) NĂM HỌC 2017-2018 A: Phần trắc nghiêm: Câu 1.ND1. Mức 1 Máy tính gồm các thành phần nào? A. Màn hình, thùng điều khiển, con chuột. B. Màn hình, thùng điều khiển, con chuột, bàn phím. C. Màn hình, thùng điều khiển, bàn phím. D. Màn hình, thùng điều khiển, con chuột, loa. Câu 2.ND1. Mức 3 Để lưu trữ thông tin trên máy tính em cần những thiết bị nào? A. Màn hình, bàn phím. C. Màn hình, đĩa cứng. B. Đĩa cứng, đĩa CD. D. Tất cả các thiết bị trên Câu 3.ND1. Mức 4 Bàn phím máy tính được sử dụng hiện nay còn được gọi là bàn phím gì: A. Bàn phím QWERTY C. Bàn phím ASDFGH B. Bàn phím ZXCVBN D. Bàn phím MONTY Câu 4.ND2. Mức 2 Trong trò chơi trí tuệ Circus có tổng cộng bao nhiêu trò chơi, để bắt đầu một trò chơi em phải làm gì: A. Có tổng cộng 10 trò chơi, để bắt đầu một trò chơi ta nhấp chuột vào trò chơi đó. B. Có tổng cộng 11 trò chơi, để bắt đầu một trò chơi ta nhấp chuột vào trò chơi đó. C. Có tổng cộng 12 trò chơi, để bắt đầu một trò chơi ta nhấp chuột vào trò chơi đó. D. Có tổng cộng 12 trò chơi, để bắt đầu một trò chơi ta gõ tên trò chơi lên màn hình. B:Phần thực hành: Câu 1.ND3. Mức 1 Khởi động Windows Explorer, tại Desktop tạo một thư mục đặt tên là Hocsinh. Câu 2.ND3. Mức 2 - Đổi tên thư mục Hocsinh thành tên của em và lớp em đang học. Ví dụ: em tên Hà học lớp 3a1 thì đặt tên là Ha3a1. Câu 3.ND3. Mức 3 Trong thư mục vừa đổi tên em hãy tạo hai thư mục có tên là toan và tiengviet
  3. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI MÔN: TIN HỌC(Lớp 3) NĂM HỌC 2017-2018 A.Phần trắc nghiệm( Mỗi câu đúng được 1.0 điểm) Câu A.1: Đáp án B Câu A.2: Đáp án: B Câu A.3: Đáp án: A Câu A.4: Đáp án: C B:Phần thực hành:(Mỗi câu đúng được 2 điểm) Câu B.1: Tạo được thư mục Hocsinh. Câu B.2: Đổi tên được thư mục hocsinh Câu B.3: Tạo được thư mục Toan, Tiengviet Người lập Lê Thị Bích Thủy
  4. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2017-2018 Họ và tên: Môn: Tin học(Lớp 3) Lớp: 3A Thời gian: 70 phút Điểm Nhận xét của cô giáo A: Phần trắc nghiêm: Câu 1.Máy tính gồm các thành phần nào? E. Màn hình, thùng điều khiển, con chuột. F. Màn hình, thùng điều khiển, con chuột, bàn phím. G. Màn hình, thùng điều khiển, bàn phím. H. Màn hình, thùng điều khiển, con chuột, loa. Câu 2.Để lưu trữ thông tin trên máy tính em cần những thiết bị nào? C. Màn hình, bàn phím. C. Màn hình, đĩa cứng. D. Đĩa cứng, đĩa CD. D. Tất cả các thiết bị trên Câu 3.Bàn phím máy tính được sử dụng hiện nay còn được gọi là bàn phím gì: C. Bàn phím QWERTY C. Bàn phím ASDFGH D. Bàn phím ZXCVBN D. Bàn phím MONTY Câu 4.Trong trò chơi trí tuệ Circus có tổng cộng bao nhiêu trò chơi, để bắt đầu một trò chơi em phải làm gì: E. Có tổng cộng 10 trò chơi, để bắt đầu một trò chơi ta nhấp chuột vào trò chơi đó. F. Có tổng cộng 11 trò chơi, để bắt đầu một trò chơi ta nhấp chuột vào trò chơi đó. G. Có tổng cộng 12 trò chơi, để bắt đầu một trò chơi ta nhấp chuột vào trò chơi đó. H. Có tổng cộng 12 trò chơi, để bắt đầu một trò chơi ta gõ tên trò chơi lên màn hình. B:Phần thực hành: Câu 1.Khởi động Windows Explorer, tại Desktop tạo một thư mục đặt tên là Hocsinh. Câu 2.Trong thư mục Hocsinh em hãy tạo hai thư mục có tên là toan và tiengviet Câu 3. - Trong thư mục Toan em tạo hai thư mục so và hinh. - Trong thư mục tiengviet em tạo hai thư mục tapviet và tapdoc. - Đổi tên thư mục Hocsinh thành tên của em và lớp em đang học. Ví dụ: em tên Hà học lớp 3a1 thì đặt tên là Ha3a1.