Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán Lớp 3 - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)

doc 13 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 230
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán Lớp 3 - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ky_i_mon_toan_lop_3_nam_hoc_2019_2020_t.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán Lớp 3 - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)

 1. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019- 2020 Mạch kiến thức, Số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Vận kĩ năng và Nhận biết Thông hiểu Vận dụng dụng Tổng số điểm TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL nâng cao Số và phép tính: Nhân , Số câu 1 1 1 2 5 chia nhẩm bảng chia 6, 7 ; nhân (chia) số có hai,ba, chữ số với (cho) Số điểm 1,0 1,0 1,0 2, 0 5,0 số có một chữ số.Tính giá trị biểu thức, tìm x. Câu số 2 4 6 7, 8 Đại lượng và đo đại Số câu 2 2 lượng: các đơn vị đo độ dài quan hệ giữa héc tô- mét và mét.; xem Số điểm 2,0 2,0 đồng hồ. Câu số 1, 3 Yếu tố hình học: Số câu 1 1 Tính chu vi hình chữ nhật. Số điểm 1,0 1,0 Câu số 5 Giải bài toán bằng hai Số câu 1 1 2 phép tính. Số điểm 1,0 1, 0 2,0 Câu số 9 10 Tổng Số câu 3 2 1 2 1 1 10 Số điểm 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 10
 2. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 3 Năm học 2019 - 2020 Ngày kiểm tra Bài 1: ( M1) Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng 300 m = .hm A. 30 hm B. 303 hm C. 3 hm D. 9hm Bài 2: ( M1) Điền dấu × vào đặt trước đáp án đúng . Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 8 49 : 7 35 : 7 56 : 7 45 :5 Bài 3: ( M1) Xem đồng hồ bên và nối với kết quả đúng. Đồng hồ chỉ mấy giờ ? A. 15 giờ 12 phút B. 3 giờ 12 phút C. 12 giờ 3 phút D. 12 giờ 15 phút Bài 4: ( M2) Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. Gấp 12 lên 3 lần rồi giảm đi 6 lần được kết quả là: A. 9 B. 36 C. 8 D. 6 Bài 5: ( M2) Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 13 m, chiều rộng 6 m . Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật đó là: A. 38 m B. 24 m C. 19 m D. 128 m Bài 6: ( M2) Đặt tính rồi tính 106 x 7 672 : 6
 3. Bài 7 : ( M3) Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng x : 6 = 104 (dư 3). Vậy x là A. 624 B. 627 C. 621 D. 620 Bài 8 : ( M3) Nối biểu thức với kết quả đúng ở trong mỗi hình tròn. 71 26 x 6 - 76 39 48 + 69 : 3 80 1 Bài 9: ( M3) Một thùng chứa 405 lít dầu người ta đã lấy ra số lít dầu đó. Hỏi trong 5 thùng còn lại bao nhiêu lít dầu ? Bài 10: ( M4) Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 7 rồi cộng với 38 thì được số lẻ bé nhất có ba chữ số. Duyệt chuyên môn Duyệt tổ khối Đại diện ra đề Bùi Thị Đậu Nguyễn Thị Vân Lê Thị Sinh Phương
 4. PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN TOÁN KHỐI LỚP 3 Bài 1: ( M1) 1 điểm C. 3 hm Bài 2: ( M1) 1 điểm  56 : 7 Bài 3: :( M1) 1 điểm A. 15 giờ 12 phút B. 3 giờ 12 phút C. 12 giờ 3 phút D. 12 giờ 15 phút Bài 4: ( M2) 1 điểm D. 6 Bài 5: ( M2) 1 điểm A. 38 Bài 6: ( M2) 1 điểm (Mỗi bài tính đúng được 0,5 điểm) 106 672 6 x 7 07 112 742 12 0 Bài 7: ( M3) 1 điểm B. 627 Bài 8 : ( M3) 1 điểm Nối biểu thức với kết quả đúng ở trong mỗi hình tròn (Nối đúng mỗi biểu thức được 0,5 điểm) 71 26 x 6 - 76 39 48 + 69 : 3 80
 5. Bài 9: ( M3) 1 điểm Bài giải Số lít dầu đã lấy ra là: 0,2 điểm 405 : 5 = 81 (l) 0,2 điểm Trong thùng còn lại số lít dầu là : 0,2 điểm 405 – 81 = 324 ( l) 0,2 điểm Đáp số: 324 lít dầu 0,2 điểm Bài 10: (M4) 1 điểm Bài giải Số lẻ bé nhất có ba chữ số là 101 Ta có: (101 -38 ) :7 = 9 Số đó là 9 Đáp số: 9 (Học sinh có thể trình bày theo cách khác ) Duyệt chuyên môn Duyệt tổ khối Đại diện ra đề Bùi Thị Đậu Nguyễn Thị Vân Lê Thị Sinh Phương
 6. Trường Tiểu học Quang Trung Thứ ngày tháng 12 năm 2019 Họ và tên: Lớp 3A . BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN Điểm Nhận xét của giáo viên Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng 300 m = .hm A. 30 hm B. 303 hm C. 3 hm D. 9 hm Bài 2: Điền dấu × vào đặt trước đáp án đúng . Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 8 49 : 7 35 : 7 56 : 7 45 :5 Bài 3: Xem đồng hồ bên và nối với kết quả đúng. Đồng hồ chỉ mấy giờ ? A. 15 giờ 12 phút B. 3 giờ 12 phút C. 12 giờ 3 phút D. 12 giờ 15 phút Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. Gấp 12 lên 3 lần rồi giảm đi 6 lần được kết quả là: A. 9 B. 36 C. 8 D. 6 Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 13 m, chiều rộng 6 m . Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật đó là: A. 38 m B. 24 m C. 19 m D. 128 m
 7. Bài 6: Đặt tính rồi tính 106 x 7 672 : 6 Bài 7 : Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng x : 6 = 104 (dư 3). Vậy x là A. 624 B. 627 C. 621 D. 620 Bài 8 : Nối biểu thức với kết quả đúng ở trong mỗi hình tròn. 71 26 x 6 - 76 39 48 + 69 : 3 80 1 Bài 9: Một thùng chứa 405 lít dầu người ta đã lấy ra số lít dầu đó. Hỏi trong 5 thùng còn lại bao nhiêu lít dầu ? Bài 10: Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 7 rồi cộng với 38 thì được số lẻ bé nhất có ba chữ số.
 8. Bài 8 : ( M3) Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm cho thích hợp. 26 x 6 - 3 150 315 : 5 + 20 87 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I- MÔN TOÁN LỚP 3 Năm học : 2017 - 2018 Đề 2. . Bài 1: ( M1) Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. 6 dam = A. 6 m B. 60 m C. 600 m D.6000m Bài 2:( M1). Em hãy điền dấu × vào đặt trước đáp án đúng
 9. . Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 8 48 : 6 21 : 7 . 54 : 6 35 : 5 Bài 3: :( M2) Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. Thùng nhỏ có 12 lít dầu, số lít dầu ở thùng to gấp 3 lần số lít dầu ở thùng nhỏ. Vậy số lít dầu ở thùng to là : A. 32 l B. 36 C. 64 l D. 24l Bài 4: :( M2) Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 16 m, chiều rộng 7 m .Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật đó là: A. 23 m B.112 m C. 46 m D. 26 m Bài 5:( M3) Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. Hai số thích hợp cần điền lần lượt vào × = 48 để được phép tính đúng đó là: A. 10 và 8 B. 12 và 4 C. 17 và 4 D. 8 và 4 Bài 6 : ( M4) Em hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng Mai 8 tuổi. Tuổi bố gấp 5 lần tuổi Mai. Bố hơn Mai số tuổi là: A. 40 B. 13 C.35 D. 32 Bài 7: ( M1) 1 điểm Xem đồng hồ bên và nối với kết quả đúng A. 2 giờ 10 phút B. 10 giờ 15 phút C. 10 giờ 2 phút D. 10 giờ 10 phút Bài 8 ( M3) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào 142 – 42 + 20 = 100 + 20 142 – 42 + 20 = 142-62 = 120 = 82 Bài 9: ( M2) Đặt tính rồi tính a/ 679 - 257 b/ 786 : 6 Bài 10:( M3) Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 123 lít dầu, ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? Người đại diện ra đề DUYỆT CHUYÊN MÔN Nguyễn Thị Vân
 10. Bùi Thị Đậu PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN KHỐI LỚP 3 Năm học : 2017 - 2018 Đề 2 Bài 1: ( M1) ) 1 điểm B. 60 m Bài 2:( M1) ) 1 điểm A. 48 : 6 Bài 3: :( M2) ) 1 điểm B. 36 Bài 4: :( M2) ) 1 điểm C. 46 m Bài 5:( M3) ) 1 điểm B. 12 và 4
 11. Bài 6 : ( M4) ) 1 điểm A. 40 Bài 7: ( M1) 1 điểm Xem đồng hồ bên và nối với kết quả đúng A. 2 giờ 10 phút B. 10 giờ 15 phút C. 10 giờ 2 phút D. 10 giờ 10 phút Bài 8 ( M3) 1 điểm (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm). 142 – 42 + 20 = 100 + 20 142 – 42 + 20 = 142-62 = 120 = 82 Đ S Bài 9: ( M2) Đặt tính rồi tính) 1 điểm (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm). a/ 679 - 257 b/ 786 : 6 679 786 6 - 257 18 131 422 06 0 Bài 10:( M3) ) 1 điểm Bài giải Ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít dầu là : 123 x 2 = 246 ( l ) Cả hai ngày cửa hàng bán được số lít dầu là : 123 + 246 = 369 ( l ) Đáp số : 369 lít dầu
 12. Người đại diện ra đề DUYỆT CHUYÊN MÔN Nguyễn Thị Vân Bùi Thị Đậu