Đề kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử-Địa lí Lớp 5 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)

doc 9 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử-Địa lí Lớp 5 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_lich_su_dia_li_lop_5_nam_hoc.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử-Địa lí Lớp 5 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)

  1. Phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ Trường tiểu học Quang Trung Ma trận đề kiểm tra Lịch sử và Địa lí cuối học kì II, lớp 5 NĂM HỌC 2017- 2018 Mức 4 Mức 3 Vận Mức 1 Mức 2 Số câu Vận dụng-giải Tổng Mạch kiến thức, kĩ Nhận biết Thông hiểu và số dụng quyết vấn năng điểm đề TN TN TN TN TN TL TL TL TL TL KQ KQ KQ KQ KQ 1.Giai đoạn thực dân 1 1 Pháp trở lại xâm Số câu lược nước ta. Chiến Số điểm 1.0 1,0 thắng Điện Biên Phủ. ( 1954) Câu số 1 2. Xây dựng chủ Số câu 1 1 1 1 nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh Số điểm 1.0 1.0 1.0 1.0 thống nhất đất nước (1954- 1975) Câu số 2 3 Số câu 1 1 1 1 3. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả Số điểm 1.0 1.0 1.0 1.0 nước ( 1975 đến nay) Câu số 5 4 4. Điều kiện tự nhiên 1 1 của một số châu lục Số câu ( châu Á, châu Âu, 1.0 1.0 châu Phi, châu Mĩ, Số điểm Châu Đại Dương và Câu số 6 Châu Nam Cực) 5. Dân cư của một số 1 1 1 1 châu lục ( châu Á, Số câu châu Âu, châu Phi, 1 1.0 1.0 1.0 châu Mĩ, Châu Đại Số điểm Dương và Châu Nam Câu số 7 10 Cực) 6. Hoạt động kinh tế Số câu 1 1 1 1 của các châu lục ( châu Á, châu Âu, 1.0 1.0 1.0 1.0 châu Phi, châu Mĩ, Số điểm Châu Đại Dương và Châu Nam Cực) Câu số 8 9 Số câu 3 3 3 1 6 4 Tổng Số điểm 3.0 3.0 3.0 1.0 6.0 4.0 KHỐI TRƯỞNG
  2. Phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ Trường tiểu học Quang Trung ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ - LỚP 5 ( đề 1) Ngày kiểm tra: 15 tháng 5 năm 2018 PHẦN: LỊCH SỬ Câu 1: (M1) Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Sự kiện lịch sử nào đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc ? A. Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947. B. Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950. C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Câu 2: (M2) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. Vì sao phải tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước sau 1975? □ Do nhân dân bận công việc nên phải tiến hành tổng tuyển cử sau năm 1975. □ Phải có nhà nước chung để lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo về Tổ quốc. □ Thực hiện theo kí kết giữa ta với Mĩ về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. □ Do Mĩ tiến hành các chính sách phá hoại Cách mạng của Việt Nam. . Câu 3: (M3)Tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh quyết định trọng đại của Quốc hội khóa VI. Quốc hội quyết định: lấy tên nước là ., quyết định Quốc huy, Quốc kì là , .Quốc ca là bài Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Câu 4. (M3)Em hãy cho biết nhà máy Thuỷ Điện Hoà Bình có vai trò gì đối với công cuộc xây dựng đất nước? Câu 5: (M1)Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng: A B Quyết định mở đường Trường 6- 11- 1979 Sơn. 25 – 4 - 1976 Lễ kí hiệp định Pa - ri 30 - 4- 1975 Quân ta giải phóng Sài Gòn 27- 1- 1973 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 19- 5- 1959
  3. PHẦN: ĐỊA LÍ Câu 6: (M2) Hãy nối tên châu lục ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp: A B Là châu lục lạnh nhất thế giới, động Châu Phi vật tiêu biểu là chim cánh cụt. Châu Nam Cực Khí hậu nóng và khô. Có hoang mạc Xa – ha – ra lớn nhất thế giới. Châu Mĩ Phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van, động vật có nhiều loại thú có túi. Châu Đại Dương Trải dài trên nhiều đới khí hậu. Có rừng rậm A- ma – dôn lớn nhất thế giới. Câu 7: (M2) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm ( .) sao cho đúng: nông nghiệp, khoáng sản, đồng bằng châu thổ, đông nhất, gió mùa, ít nhất. Châu Á có số dân thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các và sản xuất là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác như Trung Quốc, Ấn Độ. Câu 8: (M1) Đánh dấu x vào □ trước câu trả lời đúng. Sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Châu Âu là. □ Điện tử, hàng không, vũ trụ, khai thác khoáng sản. □ Khai thác khoáng sản, trồng ca cao, cà phê, bông, lạc. □ Khai khoáng, luyện kim, chế tạo máy, chế biến thực phẩm. □ Máy bay, ô tô, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm. Câu 9: (M3) Vì sao khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo? Câu 10: (M4) Vì sao châu Nam Cực không có dân cư sinh sống thường xuyên? An Bình ngày 4 tháng 5 năm 2018 DUYỆT CM DUYỆT KHỐI Người ra đề Nguyễn Thị Thu Hương Phạm Thị Hà
  4. HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ CUỐI HỌC KÌ II - KHỐI 5 NĂM HỌC 2017 -2018 Câu 1: C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 Câu 2: S- Đ- S- S Câu 3: Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định Quốc huy, Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Câu 4: Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là kết quả 15 năm lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của hàng nghìn cán bộ công nhân Việt nam và Liên Xô, là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước Câu 5: A B Quyết định mở đường Trường 6- 11- 1979 Sơn. 25 – 4 - 1976 Lễ kí hiệp định Pa - ri 30 - 4- 1975 Quân ta giải phóng Sài Gòn 27- 1- 1973 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 19- 5- 1959 Câu 6: Là châu lục lạnh nhất thế giới, Châu Phi động vật tiêu biểu là chim cánh cụt. Châu Nam Cực Khí hậu nóng và khô. Có hoang mạc Xa – ha – ra lớn nhất thế giới. Châu Mĩ Phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van, động vật có nhiều loại thú có túi. Châu Đại Dương Trải dài trên nhiều đới khí hậu. Có rừng rậm A- ma – dôn lớn nhất thế giới.
  5. Câu 7: Châu Á có số dân đông nhất thế giới. người dân sống tập trung đông đúc tại các đồng bằng châu thổ và sản xuất nông nghiệp là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản như Trung Quốc, Ấn Độ. Câu 8: Máy bay, ô tô, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm. Câu 9: Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: - Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ - Có khí hậu gió mùa nóng ẩm. - Có nguồn nước dồi dào, Câu 10: Châu Nam Cực không có dân cư sinh sống thường xuyên vì: Đây là châu lục lạnh nhất thế giới, nhiệt độ dưới 00 C toàn bộ bề mặt phủ một lớp băng dày nên không có dân cư sinh sống thường xuyên. An Bình ngày 4 tháng 5 năm 2018 DUYỆT CM DUYỆT KHỐI Người ra đề Nguyễn Thị Thu Hương Phạm Thị Hà
  6. Trường tiểu học Quang Trung Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2018 Họ và tên: Lớp: 5A BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN: LỊCH SỬ+ ĐỊA LÍ Điểm Lời nhận xét của giáo viên PHẦN: LỊCH SỬ Câu 1: Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Sự kiện lịch sử nào đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc? A. Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947. B. Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950. C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. Vì sao phải tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước sau 1975? □ Do nhân dân bận công việc nên phải tiến hành tổng tuyển cử sau năm 1975. □ Phải có nhà nước chung để lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo về Tổ quốc. □Thực hiện theo kí kết giữa ta với Mĩ về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. □Do Mĩ tiến hành các chính sách phá hoại Cách mạng của Việt Nam. Câu 3: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh quyết định trọng đại của Quốc hội khóa VI. Quốc hội quyết định: lấy tên nước là . ., quyết định Quốc huy, Quốc kì là , .Quốc ca là bài Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Câu 4: Em hãy cho biết nhà máy Thuỷ Điện Hoà Bình có vai trò gì đối với công cuộc xây dựng đất nước?
  7. Câu 5: Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng: A B Quyết định mở đường Trường Sơn. 6- 11- 1979 25 – 4 - 1976 Lễ kí hiệp định Pa - ri 30 - 4- 1975 Quân ta giải phóng Sài Gòn 27- 1- 1973 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 19- 5- 1959 PHẦN: ĐỊA LÍ Câu 6: Hãy nối tên châu lục ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp: A B Là châu lục lạnh nhất thế giới, Châu Phi động vật tiêu biểu là chim cánh cụt. Khí hậu nóng và khô. Có hoang Châu Nam Cực mạc Xa – ha – ra lớn nhất thế giới. Phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van, động vật có nhiều loại thú Châu Mĩ có túi. Trải dài trên nhiều đới khí hậu. Có Châu Đại Dương rừng rậm A- ma – dôn lớn nhất thế giới. Câu 7: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm ( .) sao cho đúng: nông nghiệp, khoáng sản, đồng bằng châu thổ, đông nhất, gió mùa, ít nhất. Châu Á có số dân thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các và sản xuất là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác như Trung Quốc, Ấn Độ.
  8. Câu 8: Đánh dấu x vào □ trước câu trả lời đúng. Sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Châu Âu là. □ Điện tử, hàng không, vũ trụ, khai thác khoáng sản. □ Khai thác khoáng sản, trồng ca cao, cà phê, bông, lạc. □ Khai khoáng, luyện kim, chế tạo máy, chế biến thực phẩm. □ Máy bay, ô tô, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm. Câu 9: Vì sao khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo? Câu 10: (M4) Vì sao châu Nam Cực không có dân cư sinh sống thường xuyên?