Bài giảng Toán 3 - Bài: Làm quen với thống kê số liệu - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Quang Trung

ppt 26 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán 3 - Bài: Làm quen với thống kê số liệu - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Quang Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_3_bai_lam_quen_voi_thong_ke_so_lieu_nam_hoc_2.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán 3 - Bài: Làm quen với thống kê số liệu - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Quang Trung

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG TOÁN LỚP 3 LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU
 2. Kiểm tra bài cũ: Giải bài toán theo tóm tắt sau: 1 quyển truyện: 5300 đồng 1 thước kẻ : 2500 đồng An đưa cho người bán : 9000 đồng An được trả lại: đồng?
 3. Bài giải: Số tiền An mua 1 quyển truyện và 1 thước kẻ là: 5300 + 2500 = 7800 (đồng) Số tiền An được trả lại là: 9000 – 7800 = 1200 (đồng) Đáp số: 1200 đồng
 4. Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021 Toán Làm quen với thống kê số liệu
 5. Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021 Toán Làm quen với thống kê số liệu Đo chiều cao của các bạn Anh, Phong, Ngân, Minh ta có các số liệu sau :
 6. Ngân Minh Anh Phong Cao122cmCao130cm Cao127cm Cao118cm
 7. Anh Phong Ngân Minh Cao 122cm Cao 130cm Cao 127cm Cao 118cm Các số đo chiều cao lần lượt của bốn bạn:122cm, 130cm, 127cm, 118cm CácĐược số đogọi này là đượcdãy gọisố liệulà gì. ?
 8. Anh Phong Ngân Minh Cao122cm Cao 130cm Cao 127cm Cao 118cm Số thứ nhất là: 122cm Trong dãy Số thứ hai là : 130cm Dãy số liệu số liệu có Số thứ ba là : 127cm có 4 số. Số thứ tư là : 118cm mấy số?
 9. Các số đo chiều cao lần lượt của bốn bạn: 122cm, 130cm, 127cm, 118cm Được gọi là dãy số liệu. Số thứ nhất là:122cm Dãy số Số thứ hai là :130cm Số thứ ba là :127cm liệu có 4 Số thứ tư là :118cm số.
 10. Anh Phong Ngân Minh Cao122cmCao130cm Cao127cm Cao118cm Hãy sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn?
 11. Anh Phong Ngân Minh Cao 122cm Cao 130cm Cao 127cm Cao 118cm - Bạn Phongnào cao cao nhất? nhất ,Bạn bạn nàoMinh thấp thấp nhất? nhất. -PhongPhong cao cao hơn hơn Minh Minh bao nhiêu12 cm ? (130cm – 118cm =12cm).
 12. Trong thực tế sản xuất kinh doanh, cũng như trong đời sống kinh tế xã hội chúng ta thường sử dụng thuật ngữ "thống kê" như thống kê lại các công việc đã làm trong ngày, các số liệu đã có, các khoản thu, chi
 13. 1 Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là: 129cm, 132cm, 125cm, 135cm. Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Hùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét? Dũng cao bao nhiêu xăng-ti-mét? Hà cao bao nhiêu xăng-ti-mét? Quân cao bao nhiêu xăng-ti-mét?
 14. Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều 1 cao theo thứ tự là: 129cm, 132cm, 125cm, 135cm. Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: b) Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng-ti-mét? Hà thấp hơn Quân bao nhiêu xăng-ti-mét? Hùng và Hà, ai cao hơn? Dũng và Quân, ai thấp hơn?
 15. 1 Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là: 129cm, 132cm, 125cm, 135cm. Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: cm. a) Hùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét? cao 129cm. Dũng cao bao nhiêu xăng-ti-mét? . Hà cao bao nhiêu xăng-ti-mét? cao 135 cm. Quân cao bao nhiêu xăng-ti-mét?
 16. 1 Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, QuânDũng có ,chiều Hà, cao Hùng theo ,thứ Quân tự là: 129cm, 132cm, 125cm, 135cm.
 17. 1 Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là: 129cm, 132cm, 125cm, 135cm. Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi cm.sau: b) Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng-ti-mét? cm. Hà thấp hơn Quân bao nhiêu xăng-ti-mét? Hùng và Hà, ai cao hơn? Dũng và Quân, ai thấp hơn?
 18. 2 Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004 là các ngày: 1, 8, 15, 22, 29. Nhìn vào dãy trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Tháng 2 năm 2004 có mấy ngày chủ nhật? b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào? c) Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng?
 19. 2 Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004 là các ngày: 1, 8, 15, 22, 29. a) Tháng 2 năm 2004 có 5 ngày chủ nhật. b) Chủ nhật đầu tiên là ngày 1 tháng 2. c) Ngày 22 là ngày chủ nhật thứ tư trong tháng.
 20. 3 Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây:
 21. 3 Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây: Hãy viết dãy số ki-lô-gam gạo của 5 bao gạo trên: a) Theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.
 22. 3 Bài giải: a)Theo thứ tự từ bé đến lớn là: 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 60kg. a)Theo thứ tự từ lớn đến bé là: 60kg, 50kg, 45kg, 40kg, 35kg.
 23. 4Cho dãy số liệu sau: 5, 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Nhìn vào dãy trên hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Dãy trên có tất cả bao nhiêu số? Số 25 là số thứ mấy trong dãy? b) Số thứ ba trong dãy số là số nào? Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy số bao nhiêu đơn vị? c) Số thứ hai lớn hơn số thứ mấy trong dãy số?
 24. Đố bạn Mình đố bạn ?
 25. 4 a) Dãy trên có tất cả 9 số. Số 25 là số thứ 5 trong dãy . b) Số thứ ba trong dãy là số 15 . Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy là : 10 đơn vị c) Số thứ hai lớn hơn số thứ nhất trong dãy.
 26. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀNH TRẠCH Tạm biệt các em!