Bài giảng Toán 3 - Bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - Nguyễn Thị Vân

ppt 18 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 3 - Bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - Nguyễn Thị Vân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_3_bai_bai_toan_lien_quan_den_rut_ve_don_vi_ng.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán 3 - Bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - Nguyễn Thị Vân

 1. PHỊNG GD &ĐT THỊ XÃ BUƠN HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG CHÀO MỪNG CÁC THẦY CƠ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3A8 GVTH: Nguyễn Thị Vân
 2. Thứ bảy ngày 03 tháng 4 năm 2021 Tốn Bài tốn liên quan đến rút về đơn vị Trang 128
 3. Trị chơi: Bí Mật trong quả bĩng 1 2 3 4 Chọn bĩng
 4. Câu 1 Câu 1: Em hãy cho biết kết quả của phép tính: 6x5 =? 30 MỞ ĐÁ
 5. Câu 2 Câu 2: Em hãy cho biết kết quả của phép tính 7x4 =? 28 MỞ ĐÁ
 6. Câu 3 Em hãy cho biết kết quả của phép tính 36 : 6=? 6 MỞ ĐÁ
 7. Câu 4 Em hãy cho biết kết quả của phép tính 48:8=? 6 MỞ ĐÁ
 8. Hoạt động 2: Vào bài Tốn Bài tốn liên quan đến rút về đơn vị * Bài tốn 1: Cĩ 35l mật ong chia đều vào 5 can. Hỏi mỗi can cĩ mấy lít mật ong? Tĩm tắt Bài giải 5 can : 35 lít. 1 can cĩ số lít mật ong là: 1 can : lít? 35l 35 : 5 = 7 (l) Đáp số:7lít mật ong. ? lít
 9. Tốn Bài tốn liên quan đến rút về đơn vị * Bài tốn 2: Cĩ 35lít mật ong chia đều vào 5 can. Hỏi 2 can cĩ mấy lít mật ong? Tĩm tắt Bài giải 5 can : 35 lít. 1 can cĩ số lít mật ong là: 2 can : lít? 35l 35 : 5 = 7 (l) 2 can cĩ số lít mật ong là: 7 x 2 = 14 (l) ? lít Đáp số: 14lít mật ong.
 10. Hoạt động 3: Thực hành, luyện tập Tốn Bài tốn liên quan đến rút về đơn vị Bài tốn 1:Cĩ 35lit mật ong chia đều vào 5 can. Hỏi mỗi can cĩ mấy lít mật ong? Bài giải - Khi giải “Bài tốn cĩ liên quan Số lít mật ong trong mỗi can là: đến - Khirút vềgiải đơn “Bài vị”thường tốn liên tiến quan hành đến 35 :5 = 7 (l) quarút mấy về đơn bước? vị “ thường tiến hành Đáp số: 7lít mật ong. theo 2 bước: Bài tốn 2: Cĩ 35lít mật ong chia đều vào 5 can. Hỏi 2 can cĩ mấy - Đĩ là những bước nào? lít mật ong? Tĩm tắt: 5can: 35l * Bước 1: Tìm giá trị một phần 2 can: l ? (thực hiện phép chia) Bài giải Số lít mật ong trong mỗi can là: * Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần đĩ (thực 35 :5 = 7 (l) Số lít mật ong trong hai can là: hiện phép nhân) 7x 2 = 14 (l) Đáp số: 14lít mật ong.
 11. Tốn Bài tốn liên quan đến rút về đơn vị Bài tốn 2: Cĩ 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can cĩ mấy Bài 1: Cĩ 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. lít mật ong? Hỏi 3 vỉ thuốc đĩ cĩ bao nhiêu viên thuốc? Tĩm tắt: 7 can: 35l 2 can: l ? Bài giải Tĩm tắt: 4 vỉ : 24 viên Số lít mật ong trong mỗi can là: 35 :7 = 5 (l) 3 vỉ : viên ? Số lít mật ong trong hai can là: 5 x 2 = 10 (l) Bài giải Đáp số: 10l mật ong. 1 vỉ cĩ số viên thuốc là: Khi giải “Bài tốn liên quan đến rút về đơn vị “ thường tiến 24 : 4 = 6 (viên) hành theo 2 bước: •Bước 1: Tìm giá trị một 3 vỉ cĩ số viên thuốc là: phần(thực hiện phép chia) •Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần 6 x 3 = 18 (viên) đĩ (thực hiện phép nhân) Đáp số: 18 viên thuốc.
 12. Tốn Bài tốn liên quan đến rút về đơn vị Bài 2: Cĩ 28kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đĩ cĩ bao nhiêu ki-lơ-gam gao? Tĩm tắt: 7 bao : 28kg Bài giải 5 bao : kg ? Số ki-lơ-gam gạo trong mỗi bao là: 28 : 7 = 4 (kg) Số ki-lơ-gam gạo trong năm bao là: 4 x 5 = 20 (kg) Đáp số: 20 kg gạo.
 13. Hoạt động 4: Ứng dụng Trị chơi rung chuơng vàng 7 đĩa cĩ 21 quả xồi. Hỏi 5 đĩa cĩ bao nhiêu quả xồi? Hết10123456789 giờ A 15 quả xồi B 12 quả xồi C 35 quả xồi
 14. Trị chơi rung chuơng vàng •Bài 2: Cĩ 28kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đĩ cĩ bao nhiêu ki-lơ-gam gao? 4 kg 20 kg 35 kg 196 kg
 15. TRỊ CHƠI AI NHANH, AI ĐÚNG Giáo viên nêu luật chơi. Sau đĩ 2 nhĩm thi đua trong thời gian 2 phút, Mỗi nhĩm 2 em lên ghép 8 hình tam giác tạo thành hình theo mẫu. Lớp nhận xét, bình chọn nhĩm thắng cuộc.
 16. Cĩ thể xếp như sau: Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau: Hãy xếp thành hình sau:
 17. Hoạt động 5: Sáng tạo - dành cho học sinh vượt trội Ai nhanh, ai đúng? Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước câu trả lời em cho là đúng: A. 9 kg Cĩ 81 kg ngơ, được chia đều thành 9 bao. B. 36 kg Hỏi 4 bao ngơ nặng bao nhiêu ki-lơ-gam? C. 13 kg D. 26 kg