Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Anh đom đóm - Đặng Thị Hà

pptx 9 trang Thủy Hạnh 15/12/2023 310
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Anh đom đóm - Đặng Thị Hà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_3_bai_anh_dom_dom_dang_thi_ha.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Anh đom đóm - Đặng Thị Hà

  1. TẬP ĐỌC LỚP 3 BÀI: ANH ĐOM ĐÓM GV: ĐẶNG THỊ HÀ
  2. KIỂM TRA BÀI CŨ: MỒ CÔI XỬ KIỆN
  3. TẬP ĐỌC: ANH ĐOM ĐÓM (Võ Quảng)
  4. TẬP ĐỌC: ANH ĐOM ĐÓM Luyện đọc Tìm hiểu bài Từ khó: Từ ngữ: -lan dần Đom Đóm -lặng lẽ Cò Bợ -sao hôm Vạc -rộn rịp Nội dung: Anh Đom Đọc diễn cảm: Đóm rất chuyên cần, Tiếng chị Cò Bợ: // cuộc sống của các loài “ Ru hỡi! // Ru hời! // vật ở làng quê vào ban Hỡi bé tôi ơi, / đêm rất đẹp và sinh động. Ngủ cho ngon giấc” //
  5. ĐOM ĐÓM VẠC CÒ
  6. Đọc diễn cảm: Tiếng chị Cò Bợ: “ Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi, Ngủ cho ngon giấc”.
  7. Nội dung: Anh Đom Đóm rất chuyên cần, cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động.
  8. TẬP ĐỌC: ANH ĐOM ĐÓM Luyện đọc thuộc lòng bài thơ: Mặt trời Tiếng Từng, Bóng “ Ru hỡi! Vung ngọn Anh Đóm Hỡi Anh Đóm Lên Ngủ " Như Theo Ngoài Gà Đóm Lặng lẽ Gáy sáng Đi Bên Tắt Lo Long lanh Đóm