Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống - Bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

docx 4 trang nhungbui22 15/08/2022 2860
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống - Bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_sach_chan_troi_sang_tao_chu.docx

Nội dung text: Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống - Bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

  1. BÀI 34: TÌM HIỂU SINH VẬT NGOÀI THIÊN NHIÊN Môn học: KHTN - Lớp: 6 Thời gian thực hiện: 3 tiết I. Mục tiêu 1. Về kiến thức: - Thực hiện được một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên. - Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên. - Chụp ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật. - Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên. - Sử dụng được khóa lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật. - Trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên. 2. Về năng lực: 2.1. Năng lực khoa học tự nhiên: - Phân công nhiệm vụ trong nhóm, thực hiện nhiệm vụ được giao. - Quan sát và thu thập hình ảnh về các nhóm sinh vật tại địa điểm quan sát. - Làm được bộ sưu tầm ảnh hấp dẫn, đa dạng, khoa học và chính xác. - Dựa vào những đặc điểm đặc trưng của các sinh vật đã quan sát và sưu tầm hình ảnh thành lập khóa lưỡng phân. - Hoàn thành bài báo cáo khoa học bằng giấy và bài thuyết trình powerponit hoặc bài báo cáo thực hành trên giấy A0. 2.2. Năng lực chung: - Năng lực tự chủ và tự học: Tự nghiên cứu, quan sát tìm hiểu các nhóm sinh vật ngoài thiên nhiên, chụp ảnh để làm bộ sưu tập. - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm, thuyết trình, phản biện thông qua thực hiện bài báo cáo và thuyết trình sản phẩm. 3. Về phẩm chất. - Nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao trong nhóm. - Tích cực quan sát, sưu tầm các hình ảnh đẹp, có chất lượng. II. Thiêt bị dạy học và học liệu: - Giáo viên: Máy chiếu, kính lúp, địa điểm thực hành. - Học sinh: Vở nhật kí, bút, thước dây, máy ảnh hoặc điện thoại thông minh, SGK. III. Tiến trình dạy học 1. Hoạt động 1: Khởi động a) Mục tiêu: - Kiểm tra kiến thức bài cũ. - Tạo tâm thế bước vào bài mới. b) Nội dung Kể tên các sinh vật mà em biết và nêu vai trò của chúng? c) Sản phẩm: HS kể được các sinh vật và nêu vai trò của chúng. d) Tổ chức thực hiện:
  2. - GV: Tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” - Quản trò công bố luật chơi và tổ chức chơi. - Thư kí công bố đội thắng cuộc. - GV: Nhận xét và trao thưởng. 2. Hoạt động 2: Hướng dẫn cách tiến hành 2.1. Hoạt động 2.1: Hướng dẫn quan sát, chụp ảnh một số sinh vật ngoài thiên nhiên a) Mục tiêu: - Nêu được cách quan sát, chụp ảnh một số động vật, thực vật ngoài thiên nhiên tại địa điểm quan sát. - Biết cách ghi chép lại những thông tin cần thiết có liên quan đến sinh vật đã quan sát. b) Nội dung - Nêu cách tiến hành quan sát, chụp ảnh một số sinh vật ngoài thiên nhiên. - Yêu cầu: + Qua sát được các đại diện thực vật: Rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín, các đại diện động vật: Động vật không xương sống, động vật có xương sống. + Chụp ảnh rõ nét, đẹp, có tính thẩm mỹ cao các đại diện đã quan sát. + Ghi chép lại thông tin cần thiết, gián nhã và nghi thông tin. c) Sản phẩm - Nêu cách tiến hành - Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hướng dẫn của GV: + Quan sát được các đại diện tại địa điểm thực hành. + Chụp ảnh và lưu lại để làm bộ sưu tập. + Ghi chép lại thông tin cần thiết, gián nhã và nghi thông tin các đại diện đã quan sát và chụp ảnh. d) Tổ chức thực hiện: - GV chiếu cách tiến hành và yêu cầu HS nêu cách tiến hành. - HS: Nêu cách tiến hành. - GV: Nhấn mạnh yêu cầu HS phải thực hiện khi quan sát và chụp ảnh một số sinh vật ngoài thiên nhiên. Chú ý mỗi nhóm thực vật, động vật có tối thiểu 10 ảnh đại diện 2.2. Hoạt động 2.2: Làm bộ sưu tập các nhóm sinh vật ngoài thiên nhiên. a) Mục tiêu: Hoàn thành Bộ sưu tập ảnh sinh vật ngoài thiên nhiên. b) Nội dung - Nêu cách tiến hành làm bộ sưu tập ảnh các nhóm sinh vật ngoài thiên nhiên - Yêu cầu: + Làm bộ sưu tập dưới dạng album ảnh hoặc sideshow trình chiếu. + Chú thích tên các đại diện nhóm sinh vật. c) Sản phẩm - Nêu cách tiến hành - Thực hiện đầy đủ hướng dẫn của GV:
  3. + Làm được bộ sưu tập dưới dạng album ảnh hoặc sideshow trình chiếu. + Chú thích đúng tên các đại diện nhóm sinh vật. d) Tổ chức thực hiện: - GV chiếu cách tiến hành và yêu cầu HS nêu cách tiến hành. - HS: Nêu cách tiến hành. - GV: Nhấn mạnh yêu cầu HS phải thực hiện khi làm bộ sưu tập. Hoạt động 2.3:Tìm hiểu về vai trò của sinh vật ngoài thiên nhiên a) Mục tiêu: Lập được sơ đồ vai trò của sinh vật ngoài thiên nhiên. b) Nội dung: - Nêu cách tiến hành tìm hiểu vai trò của sinh vật ngoài thiên nhiên. - Yêu cầu: + Lập sơ đồ vai trò của sinh vật dưới dạng sơ đồ tư duy, sơ đồ cây + Đưa ảnh các sinh vật vào sơ đồ đã thiết kế. c) Sản phẩm - Nêu cách tiến hành - Thực hiện đầy đủ hướng dẫn của GV: + Lập được sơ đồ vai trò của sinh vật dưới dạng sơ đồ tư duy, sơ đồ cây + Đưa ảnh các sinh vật vào đúng vai trò theo sơ đồ đã thiết kế. d) Tổ chức thực hiện: - GV chiếu cách tiến hành và yêu cầu HS nêu cách tiến hành. - HS: Nêu cách tiến hành. - GV: Nhấn mạnh yêu cầu HS phải thực hiện khi lập sơ đồ. Hoạt động 2.4: Phân loại một số nhóm sinh vật theo khóa lưỡng phân a) Mục tiêu: Lập được sơ đồ khóa lưỡng phân cho các nhóm thực vật, động vật đã quan sát. b) Nội dung - Nêu cách tiến hành phân loại một số nhóm sinh vật theo khóa lưỡng phân. - Yêu cầu: + Vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân. + Đưa ảnh các sinh vật vào sơ đồ đã thiết kế. c) Sản phẩm - Nêu cách tiến hành - Thực hiện đầy đủ hướng dẫn của GV: + Vẽ được sơ đồ khóa lưỡng phân cho các nhóm thực vật, động vật không xương sống, các nhóm động vật có xương sống. + Đưa ảnh các sinh vật vào đúng sơ đồ đã thiết kế. d) Tổ chức thực hiện: - GV: Yêu cầu học sinh nêu lại khái niệm khóa lưỡng phân và cách xây dựng khóa lưỡng phân. - HS: Nêu khái niệm và cách xây dựng. - GV: Nhận xét, chiếu cách tiến hành và yêu cầu HS nêu cách tiến hành.
  4. - HS: Nêu cách tiến hành. - GV: Nhấn mạnh yêu cầu HS phải thực hiện khi lập sơ đồ, chú ý xác định chính xác các đặc điểm đặc trung đối lập của mỗi sinh vật để dựa vào đó phân chia chúng thành hai nhóm cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật. - GV: Yêu cầu các nhóm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, hướng dẫn viết và trình bày báo cáo thu hoạch. - HS: Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, tiếp nhận hướng dẫn của GV. 3. Hoạt động 3: Vận dụng a) Mục tiêu: - Quan sát và chụp ảnh một số sinh vật trong địa điểm quan sát. - Hoàn thành và trình bày bài báo cáo thu hoạch. b) Nội dung: - Tham quan quan vườn trường, quan sát và chụp ảnh các đại diện sinh vật. - Hoàn thành bài báo cáo thu hoạch của nhóm theo mẫu. c) Sản phẩm - HS Tham quan vườn trường, quan sát và chụp ảnh các đại diện sinh vật theo hướng dẫn của GV. - Hoàn thành và trình bày bài báo cáo thu hoạch. d) Tổ chức thực hiện: - GV: Tổ chức cho HS tham quan vườn trường. - HS: Tham quan vườn trường, quan sát và chụp ảnh theo hướng dẫn của GV. - GV: Chiếu mẫu bài báo cáo thu hoạch, tiêu chí đánh gia và yêu cầu: + Trình bày báo cáo trong thời gian 3 phút. + Các nhóm nhận xét và đánh giá theo bảng tiêu chí GV đưa ra. - HS: Thực hiện yêu cầu của GV. + Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài thu hoạch. + Thảo luận nhóm, thống nhất đánh giá bài làm của nhóm bạn vào bảng tiêu chí. + Nộp phiếu đánh giá về cho GV. - GV: Nhận xét, thu bài thu hoạch, cho điểm đánh giá và công bố vào tiết học sau.