Đề kiểm tra định kì cuối kì I môn Toán Khối 5 - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)

docx 6 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 230
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì cuối kì I môn Toán Khối 5 - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_ki_i_mon_toan_khoi_5_nam_hoc_2019_2.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra định kì cuối kì I môn Toán Khối 5 - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Quang Trung (Có đáp án)

  1. Phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ Trường tiểu học Quang Trung Ma trận đề kiểm tra môn Toán cuối kì I, khối 5. Năm học 2019- 2020 Mạch kiến thức, Số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng và số kĩ năng điểm TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Số thập phân và Số câu 1 1 1 1 1 3 2 các phép tính với Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 số thập phân. Câu số 1 3 4 6 8 Yếu tố hình học: Số câu 1 1 1 1 2 giải bài toán liên Số điểm 1 1,0 1,0 1,0 2,0 quan đến diện tích hình tam giác Câu số 2 9 10 Giải bài toán về tỉ Số câu 1 1 1 1 số, tỉ số phần trăm Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 Câu số 5 7 Tổng Số câu 2 1 2 2 2 1 5 5 Số điểm 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 5,0 5,0 KHỐI TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hương
  2. PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG    ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2019 -2020 MÔN : TOÁN - KHỐI LỚP 5 Ngày kiểm tra:Thứ năm 26 /12 /2019 Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm các bài tập: Câu 1: a) (M1) Chữ số 8 trong số thập phân 21, 685 có giá trị là: A. 8 B. 8 C. 8 D. 8 10 100 1000 65 b) Số 12 viết dưới dạng số thập phân là: 1000 A. 12,650 B. 126,50 C. 12, 605 D. 12,065 Câu 2: ( M1) Nối thông tin ở cột A với phát biểu đúng ở cột B về cách diện tích hình tam giác. Lấy cạnh đáy cộng với đường cao rồi chia cho 2 ( cùng đơn vị đo) Lấy cạnh đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2 Tính S tam giác Lấy cạnh đáy nhân với đường cao.( cùng đơn vị đo) Lấy cạnh đáy nhân với đường cao rồi nhân tiếp cho 2 ( cùng đơn vị đo) Câu 3: (M2) Điền Đ vào ô trống sau kết quả đúng, điền S vào ô sau kết quả sai: a) 0,258 x 100 = 25,8 b) 2,785 : 0,001 = 2785 c) 12,8 : 0,1 =1,28 d) 52,6 x 1000 = 5260 Câu 4 : (M2) Đặt tính rồi tính: 15 + 0,125 85,62 - 2,35 6,15 x 3,5 693 : 4,5 Câu 5: (M2) Số học sinh nam của lớp 5A là 18 em, chiếm 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh của lớp 5A là em. Câu 6: (M3) Điền số thích hợp vào ô trống. a) 10,28 : 0,5 = 10,28 x b) 5,68 : 0,25 = 5,68 x Câu 7: (M3) Khoanh vào kết quả em cho là đúng. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 25m và chiều dài 40m. Trên mảnh đất đó người ta dành 25% diện tích để làm nhà. Diện tích đất làm nhà là: A.25 m2 B. 250 m2 C. 40 m2 D. 400 m2
  3. Câu 8: (M3) a. Tìm y: b. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 62,5 : y = 1,25 x 100 18,25 x 98 + 18,25 : 0,5 Câu 9: (M3) Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD Là 2400 (cm2) (xem hình vẽ). A B Tìm diện tích của hình tam giác MCD. 15cm M 25cm D C Câu 10: (M4) Cho hình tam giác có diện tích 72 cm2 , cạnh đáy bằng 6cm. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 3cm thì diện tích hình tam giác sau khi được mở rộng là bao nhiêu? An Bình ngày 7 tháng 12 năm 2019 DUYỆT CM DUYỆT KHỐI Người ra đề Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thị Lai Chiều cao hình tam giác là: 72 x 2 : 6 = 24 (cm) Độ dài cạnh đáy sau khi tăng thêm là: 6 + 3 = 9 (cm) Diện tích hình tam giác sau khi được mở rộng là: 9 x 24 : 2 = 108(cm2) Đáp số: 108 cm2
  4. PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 MÔN : TOÁN - KHỐI LỚP 5 (MỖI CÂU ĐÚNG 1 ĐIỂM) Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm các bài tập: Câu 1: a) C. 8 b) D. 12,065 100 Câu 2: Lấy cạnh đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2 Câu 3: a,b Đ; c,d S Câu 4: Kết quả các phép tính là: 15 + 0,125 = 15,125 85,62 - 2,35 = 83,27 6,15 x 3,5 = 21, 525 693 : 4,5 = 154 Câu 5 : B. 45 em Câu 6: a) 2 b) 4 Câu 7: B. 250 m2 Câu 8: a. Tìm y: b. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 62,5 : y = 1,25 x 100 18,25 x 98 + 18,25 : 0,5 62,5 : y = 125 = 18,25 x 98 + 18,25 x 2 y = 62,5: 125 = 18,25 x ( 98 + 2 ) y = 0,5 = 18,25 x 100 = 1825 Câu 9: (M3) .Giải: Chiều rộng hình chữ nhật là: 15 + 25 = 40 (cm) Chiều dài hình chữ nhật ( hay cạnh DC) dài là: 2400 : 40 = 60 (cm) Diện tích hình tam giác MCD là: 60 x 25 : 2 = 750 (cm2) Đáp số: 750 cm2 Câu 10: (M4) Giải: Cách 1: Chiều cao hình tam giác là: 72 x 2 : 6 = 24 (cm) Diện tích phần tăng thêm là: 3 x 24 : 2 = 36 (cm2) Diện tích hình tam giác sau khi được mở rộng là: 72 + 36 = 108 (cm2) Đáp số: 108 cm2 Cách 2: Chiều cao hình tam giác là: 72 x 2 : 6 = 24 (cm) Độ dài cạnh đáy sau khi tăng thêm là: 6 + 3 = 9 (cm) Diện tích hình tam giác sau khi được mở rộng là: 9 x 24 : 2 = 108(cm2) Đáp số: 108 cm2 An Bình ngày 7 tháng 12 năm 2019 DUYỆT CM DUYỆT KHỐI Người ra đề Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thị Lai
  5. Trường tiểu học Quang Trung Thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2019 Họ và tên: Lớp: 5a BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN: TOÁN Điểm Lời nhận xét của giáo viên . Phần I: Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: a) (M1) Chữ số 8 trong số thập phân 21, 685 có giá trị là: A. 8 B. 8 C. 8 D. 8 10 100 1000 65 b) Số 12 viết dưới dạng số thập phân là: 1000 A. 12,650 B. 126,50 C. 12, 605 D. 12,065 Câu 2: ( M1) Nối thông tin ở cột A với phát biểu đúng ở cột B về cách diện tích hình tam giác. Lấy cạnh đáy cộng với đường cao rồi chia cho 2 ( cùng đơn vị đo) Lấy cạnh đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2 Tính S tam giác Lấy cạnh đáy nhân với đường cao.( cùng đơn vị đo) Lấy cạnh đáy nhân với đường cao rồi nhân tiếp cho 2 ( cùng đơn vị đo) Câu 3: (M2) Điền Đ vào ô trống sau kết quả đúng, điền S vào ô sau kết quả sai: a) 0,258 x 100 = 25,8 b) 2,785 : 0,001 = 2785 c) 12,8 : 0,1 =1,28 d) 52,6 x 1000 = 5260 Câu 4 : (M2) Đặt tính rồi tính: 15 + 0,125 85,62 - 2,35 6,15 x 3,5 693 : 4,5
  6. Câu 5: (M2) Số học sinh nam của lớp 5A là 18 em, chiếm 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh của lớp 5A là em. Câu 6: (M3) Điền số thích hợp vào ô trống. a) 10,28 : 0,5 = 10,28 x b) 5,68 : 0,25 = 5,68 x Câu 7: (M3) Khoanh vào kết quả em cho là đúng. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 25m và chiều dài 40m. Trên mảnh đất đó người ta dành 25% diện tích để làm nhà. Diện tích đất làm nhà là: A.25 m2 B. 250 m2 C. 40 m2 D. 400 m2 Câu 8: (M3) a. Tìm y: b. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 62,5 : y = 1,25 x 100 18,25 x 98 + 18,25 : 0,5 Câu 9: (M3) Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD Là 2400 (cm2) (xem hình vẽ). A B Tìm diện tích của hình tam giác MCD. 15cm M 25cm D C Câu 10: (M4) Cho hình tam giác có diện tích 72 cm2 , cạnh đáy bằng 6cm. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 3cm thì diện tích hình tam giác sau khi được mở rộng là bao nhiêu?