Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6 - Tuần 3

docx 3 trang Thương Thanh 26/07/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6 - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_on_tap_mon_toan_lop_6_tuan_3.docx

Nội dung text: Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6 - Tuần 3

  1. Tuần3: từ13đến 18/4 TIẾT 5: ÔN TẬP SO SÁNH PHÂN SỐ Bài 1:So sánh hai phân số bằng cách quy đồng mẫu: 1 4 3 1 5 3 4 3 5 3 4 11 3 6 5 5 7 3 11 13 4 6 7 13 5 4 7 5 63 6 4 3 9 7 35 8 6 70 63 9 13 3 8 42 35 70 13 42 Bài 2:So sánh hai phân số bằng cách quy đồng tử 3 17 4 3 6 4 17 51 21 4 3 9 4 7 6 21 31 51 9 13 3 7 31 13 3 2 13 3 2 7 2 5 7 13 39 27 7 9 2 7 17 5 27 37 39 9 15 37 Bài 3:So sánh hai phân số bằng cách dùng phần bù (hoặc phần hơn) so với 1 26 96 27 97 64 45 65 47 2017 2019 2016 2018 198 199 199 200 Bài 4:So sánh hai phân số bằng cách dùng số trung gian 16 15 19 17 311 199 256 203
  2. 19 31 60 90 419 679 723 313 Bài 5:Điền số thích hợp vào chỗ trống 11 8 a) ; 13 13 13 13 1 2 b) ; 2 9 18 3 1 2 c) . 2 15 30 5
  3. TIẾT 6: ÔN TẬP TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC Bài 1:Vẽ tia phân giác của các góc được cho dưới đây: y m H n A B C O t Bài 2:Trên nửa mặt phẳng chứa tia OA, vẽ các tia OB, OC và OD sao cho A· OB 200 ; A· OC 400 ; A· OD 600 a) Tính số đo góc BOC ? Từ đó suy ra OB là tia phân giác của góc AOC. b) Tính số đo góc COD và góc BOD ? c) Tia OC có phải tia phân giác của góc BOD không ? Vìsao ? Bài 3:Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz, biết x· Oy 700 . Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz. a) Tính số đo góc yOz và yOt. b) Tính số đo góc xOt. Bài 4*:Cho góc xOy. Vẽ tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOz. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOz. a) Chứng minh tia Oz là tia phân giác của góc tOm. b) Chứngtỏ x· Oy 4t·Oz c) TínhgiátrịlớnnhấtcủagóctOm.