Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6 - Tuần 2

docx 2 trang Thương Thanh 26/07/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6 - Tuần 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_on_tap_mon_toan_lop_6_tuan_2.docx

Nội dung text: Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6 - Tuần 2

  1. Tuần 2: từ 6 đến 11/4 TIẾT 3: ÔN TẬP KHI NÀO 풙푶풚 + 풚푶풛 = 풙푶풛 (tiếp) Bài 1: Tìm mối quan hệ giữa các góc có trong hình vẽ sau đây (kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù) j F 60° k 40° A 25° m n l K p 30° o 120° 60° q L M I Bài 2: Cho và là hai góc kề bù. Biết rằng = 5. . Tính số đo mỗi góc Bài 3: Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax, vẽ hai tia Ay, Az sao cho = 40o, = 125o a) trong 3 tia, tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? b) Tính góc yAz c) Gọi At là tia đối của tia Ax. Tính góc zAt, yAt?
  2. TIẾT 4: ÔN TẬP QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ Bài 1: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống B1: Tìm (Thường là của các mẫu) B2: Tìm (Chia mẫu số chung cho từng mẫu) B3: cả tử và với phụ tương ứng Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số sau: 3 1 ―10 1 ―1 3 ―9 ―1 1 ) ; ; ) ; ; ) ; ; 4 ―9 16 ―7 ―8 4 ―27 5 ―10 5 ―12 3 4 3 ―15 7 ―3 2 ) ; ; 푒) ; ; ) ; ; 14 28 ―4 11 ―5 ―30 15 8 ―3 Bài 3: Tìm x bằng 2 cách : Cách 1: sử dụng tính chất hai phân số bằng nhau Cách 2: Quy đồng mẫu số. ―1 3 2. ―2 ) = ) = ) = 6 2 10 ―15 49 7 Bài 4: Rút gọn rồi quy đồng mẫu số: 3.4 + 3.11 8.3 ― 3.2 và 9.2 + 3 4.7 ― 2.6