Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6 - Tuần 1

docx 3 trang Thương Thanh 26/07/2023 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6 - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_on_tap_mon_toan_lop_6_tuan_1.docx

Nội dung text: Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6 - Tuần 1

  1. Tuần1: từ30/3đến4/4 Tiết 1: ÔN TẬP KHI NÀO 풙푶풚 + 풚푶풛 = 풙푶풛 Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xÔy = 650, xÔz = 1300. a. Trong ba tia Ox, Oy, Oz; tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b. So sánh yÔz và xÔy Bài 2: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 3 tia Oy, Oz, Ot sao cho = 300; = 900; 푡 = 1300. a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Tính . b) Trong 3 tia Ox, Oy, Ot, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Tính 푡. c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox. Tính , , 푡. Tiết 2: ÔN TẬP RÚT GỌN PHÂN SỐ Bài 1: Rút gọn các phân số sau 1 12 70 12 0 22 63 ; ; ― ; ― ; ; ; ― ; ―3 ―16 ―10 ―18 ―34 55 81 Bài 2: Rút gọn 4.7.22 84.45 9.6 ― 9.2 ; ; ; 33.14 49.54 18 Bài 3: Viết các số đo thời gian sau với đơn vị đo là giờ a) 18 phút b) 45 phút c) 80 phút Bài 4. Tìm x, y, z: . 5 ―12 2 11 ―3 ―18 = . = . = = 20 ―66 6 ―2 ― = 24