Bài giảng Toán 3 - Bài: Thực hành xem đồng hồ (Tiếp theo) - Nguyễn Thị Vân

ppt 14 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 3 - Bài: Thực hành xem đồng hồ (Tiếp theo) - Nguyễn Thị Vân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_3_bai_thuc_hanh_xem_dong_ho_tiep_theo_nguyen.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán 3 - Bài: Thực hành xem đồng hồ (Tiếp theo) - Nguyễn Thị Vân

 1. TRƯỜNG TIỂU QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ VÂN
 2. Toán THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (TIẾP THEO) * Đồng hồ chỉ mấy giờ? A B C 11 giờ 21 phút 2 giờ 10 phút 5 giờ 16 phút
 3. Toán THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (TIẾP THEO) * Đồng hồ chỉ mấy giờ? D E G 9 giờ 34 phút 10 giờ 39 phút 3 giờ 57 phút hoặc 10 giờ kém 26 phút 11 giờ kém 21 phút 4 giờ kém 3 phút
 4. Toán Tiết 121: Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) Trang 125 1 Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau: a) An tập thể dục lúc mấy giờ? b) An đến trường lúc mấy giờ? An tập thể dục lúc 6 giờ 10 phút An đến trường lúc 7 giờ 12 phút
 5. 1 Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau: c) An đang học bài ở lớp lúc mấy d) An ăn cơm chiều lúc mấy giờ? giờ? An đang học bài ở lớp lúc 10 giờ An ăn cơm chiều lúc 5 giờ 45 24 phút Phút hoặc 6 giờ kém 15 phút.
 6. 1 Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau: e)An đang xem truyền hình lúc d) An đang ngủ lúc mấy mấy giờ? giờ? An đang xem truyền hình lúc An đang ngủ lúc 9 giờ 55 phút 8 giờ 7 phút. hoặc 10 giờ kém 5 phút.
 7. 2 Vào buổi chiều hoặc buổi tối hai đồng hồ nào chØ cùng thời gian? XII XII H XI I XI I 19:03 X II X II A IX III D IX III VIII IV VIII IV 13:25 I VII V VII V VI VI XII XI I XII I K XI 20:17 X II X II IX III IX III VIII IV VIII IV L VII V VI VII V 21:05 VI E XII B XI I XII XI I X II 17:50 M X II IX III IX III VIII IV VIII IV VII V VI N VII V C 14:41 VI G
 8. 3 Trả lời các câu hỏi sau: a) Hà đánh răng và rửa mặt trong bao nhiêu phút? Hà đánh răng và rửa mặt trong 10 phút.
 9. 3 Trả lời các câu hỏi sau: b) Từ 7 giờ kém 5 phút đến7giờ là bao nhiêu phút? Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là 5 phút.
 10. 3 Trả lời các câu hỏi sau: Bắt đầu Kết thúc c,Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong bao nhiêu phút? Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong 30 phút.
 11. Đồng hồ chỉ mấy giờ? A B A.8 giờ 30 phút B.10 giờ 24 phút C D C.7 giờ kém 4 phút D.10 giờ kém 5 phút hoặc 6 giờ 56phút hoặc 9 giờ 55 phút
 12. • Giao việc: • - Xem lại đồng hồ chính xác tới từng phút. • - Xem trước bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.