Bài giảng Phát triển nhận thức Lớp mầm non Nhà trẻ

pptx 10 trang Thương Thanh 07/08/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Phát triển nhận thức Lớp mầm non Nhà trẻ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_phat_trien_nhan_thuc_lop_mam_non_nha_tre.pptx

Nội dung text: Bài giảng Phát triển nhận thức Lớp mầm non Nhà trẻ

  1. LỚP THỎ NGỌC (25 – 36 tháng )
  2. 1. Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhận biết được tên các bạn trong nhóm lớp 2.Phương tiện hoạt động : Powerpoint hình các bạn 3.Tổ chức hoạt động : - Cô giới thiệu tên cô - Mời từng trẻ tự giới thiệu tên mình. - Cô cho trẻ xem hình các bạn - Đàm thoại với trẻ : * Chỉ vào hình trẻ và hỏi cả lớp ai đây? * Cô mời từng trẻ trả lời và nhắc trẻ để trẻ lập lại - Kết thúc cô cho trẻ đọc bài thơ :”Bạn mới” cùng với cô
  3. Cô và trẻ cùng đọc bài thơ : “ BẠN MỚI “