Bài giảng Lớp nhà trẻ - Đề tài: Chăm rau (Thơ)

ppt 27 trang thienle22 24941
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lớp nhà trẻ - Đề tài: Chăm rau (Thơ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_lop_nha_tre_de_tai_cham_rau_tho.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lớp nhà trẻ - Đề tài: Chăm rau (Thơ)

  1. 1) Kiến thức : - Trẻ thuộc thơ, nhớ tên bài thơ , tác giả . - Hiểu nội dung bài thơ 2) Kỹ năng : - Đọc to rõ lời , - Trả lời được to, rõ ràng, đủ câu . - Phát triển vốn từ và kỹ năng ghi nhớ có chủ định , cảm nhận đợc vẻ đẹp của thiên nhiên 3) Thái độ : - Qua nội dung bài thơ giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, biết yêu quý ngời trồng cây.
  2. Giới thiệu tờn bài thơ
  3. Cụ biểu diễn hỏt bài hỏt “Chăm rau” -> Bài thơ phổ nhạc ( Cụ sỏng tỏc, khuyến khớch trẻ hưởng ứng theo cựng cụ)