Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

ppt 20 trang Thương Thanh 26/07/2023 1800
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_tin_hoc_lop_7_bai_8_sap_xep_va_loc_du_lieu.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

 1. Bài 8 Sắp xếp và lọc dữ liệu 1
 2. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 1. Sắp xếp dữ liệu Giới thiệu với các bạn đây là bảng tổng kết phiếu bầu chọn Miss 7A. 2
 3. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 1. Sắp xếp dữ liệu Đó là bạn Thuỳ Trang Bạn nữ nào đạt danh hiệu Miss 7A? 3
 4. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 1. Sắp xếp dữ liệu Đây làBạn bảng nữ tổngnào đạt kết danhphiếu bầu chọnhiệu Miss Miss 7A 7A?đã được sắp xếp giảm dần theo số liệu ở cột Tổng kết 4
 5. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 1. Sắp xếp dữ liệu ⚫ Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để các giá trị trong một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. ⚫ Chú ý: ✓ Đối với những cột có kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh. 5
 6. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 1. Sắp xếp dữ liệu Bước 2: Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp Bước 1: nháy tăng dần (hoặc nháy nút chuột, chọn 1 ô trên thanh công cụ để sắp trong cột cần sắp xếp giảm dần) xếp 6
 7. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 1. Sắp xếp dữ liệu Yêu cầu: Hãy nêu các bước thực hiện để tìm ra bạn nữ đạt danh hiệu Miss Vui vẻ? 7
 8. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu Lưu ý: Hiển thị nút lệnh sắp xếp 8
 9. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 2. Lọc dữ liệu GiáLàm mà thế excelnào để có tìm tính được năng tên nhữngmuốn bạntìm gáithông có có tin số gì phiếu thì bầukết ởquả cột sẽ“Dịu hiện dàng” luôn và racột màn“Dễ thương”hình mà lần mình lượt khônglà 9 và 15? mất công tìm kiếm 9
 10. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 2. Lọc dữ liệu Lọc dữ liệu là chọn và hiển thị chỉ các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó. Ví dụ 1: Hãy lọc ra ba bạn có tổng số phiếu cao nhất? Ví dụ 2: Hãy lọc ra những bạn có số phiếu ở cột “Nhanh nhẹn” và “Vui vẻ” là 14? 10
 11. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 2. Lọc dữ liệu Yêu cầu: Lọc ra những bạn có số phiếu tổng kết là 60 ⚫ Bước 1: Chuẩn bị 2. Chọn AutoFilter Xuất hiện các mũi tên xuất hiện cạnh các tiều đề 1.cột Chọn 1 ô trong danh sách dữ liệu 11
 12. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 2. Lọc dữ liệu ⚫ Bước 2: Lọc dữ liệu 1.Nháy mũi tên để xem các giá trị chuẩn 2.Chọn giá trị chuẩn để đưa ra dữ liệu phù hợp với yêu cầu 12
 13. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu 2. Lọc dữ liệu Một số lưu ý: – Sau khi có kết quả lọc theo giá trị trong một cột, có thể chọn cột khác để tiếp tục lọc các hàng thỏa mãn thêm các tiêu chuẩn trên những cột đó. – Hiển thị lại toàn bộ danh sách: Data → Filter → Show All – Thoát khỏi chế độ đặt lọc: Data → Filter và nháy chuột xoá đánh dấu AutoFilter 13
 14. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu Một số tùy chọn trong đặt lọc ⚫ Lựa chọn (top 10) Lọc một số hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất Lưu ý: Lựa chọn này không sử dụng được với các cột có dữ liệu kí tự. 14
 15. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu TRẮC NGHIỆM 15
 16. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu Câu 1: Cho biết người sử dụng đã làm thao tác gì? Trước Sau Sắp xếp dữ liêu ở cột C theo chiều tăng dần; Sắp xếp dữ liệu ở cột D theo chiều tăng dần; Sắp xếp dữ liệu ở cột E theo chiều tăng dần; Cả 3 kết luận trên đều sai. Chóc mõng b¹n ®· tr¶ lêi ®óng KÕt qu¶ Lµm l¹i 16
 17. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu Câu 2: Hãy quan sát các hình dưới đây, cho biết cô giáo đã thực hiện thao tác gì? Trước Sau Lọc ba bạn có số phiếu tổng kết cao nhất; O p Lọc ba bạn có số phiếu tại cột Vui vẻ cao nhất; Lọc ba bạn có số phiếu tại cột Dịu Dàng cao nhất; Cả 3 đều sai. Chóc mõng b¹n ®· tr¶ lêi ®óng KÕt qu¶ Lµm l¹i 17
 18. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu Câu 3: Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào? Sẽ được sắp xếp tăng dần; O p Sẽ được sắp xếp giảm dần; O p Dữ liệu được giữ nguyên theo vị trí ban đầu; O Cả 3 đáp án trên đều sai. p B¹n ®· tr¶ lêi sai! KÕt qu¶ Lµm l¹i 18
 19. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu Câu 4: Lệnh: Data → Filter → Show all dùng để làm gì? Hiển thị các kết quả vừa lọc O p Sắp xếp cột vừa lọc theo thứ tự tăng dần O p Hiển thị tất cả dữ liệu trong bảng vừa lọc. O p Cả 3 đáp án trên đều sai Chóc mõng b¹n ®· tr¶ lêi ®óng KÕt qu¶ Lµm l¹i 19
 20. Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu Kết thúc 20