Bài giảng Chính tả 5 - Nghe-viết: Mùa thảo quả - Nguyễn Thị Thu Hương

ppt 23 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chính tả 5 - Nghe-viết: Mùa thảo quả - Nguyễn Thị Thu Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_chinh_ta_5_nghe_viet_mua_thao_qua_nguyen_thi_thu_h.ppt

Nội dung text: Bài giảng Chính tả 5 - Nghe-viết: Mùa thảo quả - Nguyễn Thị Thu Hương

 1. MÔN : CHÍNH TẢ GV thực hiện : Nguyễn Thị Thu Hương
 2. Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020 Chính tả Kiểm tra bài cũ : - Viết bảng lớp cải thiện , thiên nhiên , hoa kiểng - Viết bảng con nan giải , sang sảng , sẵn sàng
 3. Thảo quả ra hoa
 4. Thảo quả chín
 5. Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020 Chính tả Nghe – viết : Mùa thảo quả Phân biệt âm đầu s / x, âm cuối t / c 1. Nghe – viết : Mùa thảo quả (từ Sự sống đến từ dưới đáy rừng.)
 6. Mùa thảo quả Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. Theo Ma Văn Kháng
 7. Em hãy tìm những chi tiết miêu tả thảo quả chín ? Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa SựTựa sống như cứđột tiếp ngột, tục bỗng trong rực âm lên thầm, những hoa chùmthảo thảo quảquả quảnảy nảy đỏdưới dưới chon gốc gốc chót, cây cây kínnhư kín đáo chứa đáo và lửa,lặng và lặnglẽ. chứalẽ.Ngày Ngàynắng. qua, qua, trong trong sương sương thu ẩm thu ướt ẩm và ướtmưa và rây mưabụi mùa rây đông, bụi mùa những đông, chùm những hoa khép chùm miệng hoa khépbắt đầu miệng kết trái. bắt Thảo đầu quả kết chíntrái. dần. Thảo Dưới quả đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùmchín dần.thảo Dướiquả đỏ đáy chon rừng, chót, tựa như như chứa đột lửa, ngột,chứa nắng.bỗng Rừng rực lên ngập những hương chùm thơm. thảo Rừng quả đỏsáng chon như chót,có lửa như hắt lênchứa từ lửa,dưới chứađáy rừng. nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng.
 8. Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020 Chính tả Tìm các từ dễ viết sai trong bài âm thầm, kín đáo, lặng lẽ, ẩm ướt, khép miệng, đột ngột, chon chót, hắt lên,
 9. Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020 Chính tả Nghe – viết : Mùa thảo quả Phân biệt âm đầu s / x, âm cuối t / c Giáo viên đọc, học sinh viết
 10. Mùa thảo quả Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. Theo Ma Văn Kháng
 11. 2. Thực hành Bài tập (2) a) : Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau : sổ sơ su sứ xổ xơ xu xứ Thảo luận nhóm đôi, trong 2 phút
 12. sổ sơ su sứ sổ sách, sơ sài, su hào, sứ giả, cửa sổ, hồ sơ, cao su, đồ sứ, sổ mũi, sơ lược, su su, bát sứ, vắt sổ sơ sinh dép su sứ quân xổ xơ xu xứ xổ số, xơ xác, đồng xu, xứ sở, xổ lòng, xơ mít, xu nịnh, tứ xứ, xổ sán, xơ múi, xu thời, biệt xứ, xổ bụng xơ mướp tiền xu cha xứ
 13. Bài tập (2) b) : Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau : bát mắt tất mứt bác mắc tấc mức Thảo luận nhóm đôi, trong 2 phút
 14. bát mắt tất mứt bát ngát đôi mắt tất cả mứt tết bát ăn mắt mũi tất tả hộp mứt cà bát mắt na tất bật mứt dừa bát nháo mắt lưới đôi tất mứt me bác mắc tấc mức chú bác mắc áo tấc đất mức độ bác trứng mắc nợ tấc lòng mức ăn bác học giá mắc tấc lưỡi vượt mức bác ái mắc màn gang tấc
 15. Bài tập (3) a : Nghĩa của các tiếng ở mỗi dòng dưới đây có điểm gì giống nhau ? - sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán - sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi Nếu thay âm đầu s bằng âm đầu x, trong số các tiếng trên, những tiếng nào có nghĩa ?
 16. Bài tập (3) a : Nghĩa của các tiếng ở mỗi dòng dưới đây có điểm giống nhau : - sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán Chỉ tên các con vật. - sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi Chỉ tên các loài cây.
 17. Nếu thay âm đầu s bằng âm đầu x, trong số các tiếng trên, những tiếng có nghĩa : xóc (đòn xóc, xóc xóc đồng xu, ) xói (xói mòn, xói lở, ) xẻ (xẻ gỗ, xẻ núi, ) xáo (xáo trộn, ) xít (ngồi xít vào nhau, ) xam (ăn xam, ) xán (xán lại gần, )
 18. xả (xả thân, ) xi (xi đánh giày, ) xung (nổi xung, xung trận, .) xen (xen kẽ, ) xâm (xâm hại, xâm phạm, ) xắn (xắn tay, ) xấu (xấu xí, )
 19. Bài tập (3) b: Tìm các từ láy theo những khuôn vần ghi ở từng ô trong bảng sau : an - at ang - ac 1 ôn - ôt ông - ôc 2 un - ut ung - uc 3 Thảo luận nhóm trong 3 phút
 20. an - at ang - ac 1 man mát, ngan ngát, khang khác, nhang sàn sạt, chan chát, nhác, bàng bạc, nhan nhát, ran rát, càng cạc, ôn - ôt ông - ôc 2 sồn sột, dôn dốt, xồng xộc, công cốc, tôn tốt, mồn một, tông tốc, cồng cộc, un - ut ung - uc 3 vùn vụt, ngùn ngụt, sùng sục, khùng khục, vun vút, chun chút, cung cúc, nhung nhúc, chùn chụt, trùng trục,
 21. MONG CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC TỐT !