Bài giảng Vật lí Lớp 9 - Hướng dẫn bài tập thấu kính

ppt 15 trang Thương Thanh 07/08/2023 1730
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lí Lớp 9 - Hướng dẫn bài tập thấu kính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_vat_li_lop_9_huong_dan_bai_tap_thau_kinh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Vật lí Lớp 9 - Hướng dẫn bài tập thấu kính

 1. VẬT LÍ 9 GV THỰC HIỆN: - NGUYỄN THỊ KIM THẢO - NGUYỄN NHƯ SƯƠNG
 2. DẠNG 1: Vẽ ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ Ví dụ 1: Cho vật AB đặt trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm, vật đặt cách thấu kính một khoảng 45 cm. Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính này.
 3. - Vẽ hình: I B A/ ▪ ▪ ▪ ▪ A F O F/ B/ - Tính chất ảnh: Ảnh A /B/ là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật
 4. Ví dụ 2: Cho vật AB đặt trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm, vật đặt cách thấu kính một khoảng 20cm. Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính này.
 5. - Vẽ hình: B’ B I F/ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ A’ F A O - Tính chất ảnh: Ảnh A /B/ là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật
 6. Ví dụ 3: Cho vật AB đặt trước một thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm, vật đặt cách thấu kính một khoảng 30 cm. Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính này
 7. - Vẽ hình: B I B’ A F’ A’ O F - Tính chất ảnh: Ảnh A /B/ là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật
 8. DẠNG 3: Bài toán tính A’B’ và OA’
 9. VÍ DỤ 1: Vật sáng AB có chiều cao 1cm được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm. Điểm A nằm trên trục chính, biết AB cách thấu kính một khoảng 36 cm a) Hãy dựng ảnh A’B’. b) Tính độ cao ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
 10. - Tóm tắt: TKHT AB = h = 1cm OA = d = 36cm OF=OF’= f = 12cm a) Vẽ hình, nêu tính chất ảnh. b) A’B’ = h’=? cm OA’= d’ =?cm - Lập ti lệ:
 11. B - Vẽ hình: I / / F’ - Ảnh A B là ảnh A’ thật, ngược chiều A và nhỏ hơn vật F 0 B’ Ta có: OABOABa ''(g-g) Do OI = AB và OF’ = OF AB AO 1 36 1 12 ' ' = ' ' ' = ' (1) = A B AO A B AO A'B' A'O −12 (2) 36 12 Ta có: (1); (2) = OIFA''a B ' F ' (g-g) A'O A'O −12 OI OF ' A’O = d = 18cm ; = A' B' A' F' A’B’ = h’ = 0,5cm
 12. VÍ DỤ 2: Vật sáng AB có chiều cao 1cm được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Điểm A nằm trên trục chính. Vật AB cách thấu kính một khoảng 8cm a) Hãy dựng ảnh A’B’ và nêu tính chất ảnh A’B’. b) Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
 13. - Tóm tắt: TKHT AB = h = 1cm OA = d = 8 cm OF=OF’= f = 12cm a) Vẽ hình, nêu tính chất ảnh. b) A’B’ = h’=? cm OA’= d’ =?cm - Lập ti lệ:  OA < OF  A’B’ là ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật
 14. B’ - Vẽ hình I B A A’ F O F’ Ta có: OABOABa '' (g – g) ABAO 18 = =' ''' '' (1) A BAOA BAO 8 12 (1);(2) = Ta có: OIFA''''a B F (g – g) AOAO' '+ 12 1 12 = OIOF ' ' ' ' (2) = A B AO +12 A' BA '' F ' A’O = d = 24cm , Do OI = AB và OF’ = OF A’B’ = h’= 3cm