Bài giảng Tự nhiên & xã hội 2 - Bài: Loài vật sống ở đâu? - Phạm Thị Như Hoa

ppt 38 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tự nhiên & xã hội 2 - Bài: Loài vật sống ở đâu? - Phạm Thị Như Hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tu_nhien_xa_hoi_2_bai_loai_vat_song_o_dau_pham_thi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tự nhiên & xã hội 2 - Bài: Loài vật sống ở đâu? - Phạm Thị Như Hoa

 1. PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUƠN HỒ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG ng c¸c thÇy mõ c« g µo i¸o ch v t Ị iƯ d l ù t Mơn: Tự nhiên & xã hội Ư g i LỚP 2B i h ê ! N Giáo viên: Phạm Thị Như Hoa
 2. KiĨm tra bµi cị: Câu hỏi 1 : Kể tên một số loại cây sống dưới nước mà em biết?
 3. KiĨm tra bµi cị: Câu hỏi 2 Nêu ích lợi của một số loại cây sống dưới nước?
 4. TRỊ CHƠI KHỞI ĐỘNG Các em hãy cùng hát một đoạn của bài hát cĩ tên của con vật trong tranh nhé!
 5. Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018 Tự nhiên và xã hội: LỒI VẬT SỐNG Ở ĐÂU?
 6. Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018 Tự nhiên và Xã hội: Hoạt động 1: Kể tên các con vật + Hãy kể tên các con vật mà em biết? Mèo, chĩ, khỉ, chim, cá, tơm, sị, cua, voi, hươu, dê, cá sấu, rắn, hổ, báo, đại bàng,
 7. Hoạt động 2: Làm việc với SGK
 8. 1 2 3 4 5
 9. Quan sát tranh nêu tên các con vật và cách di chuyển của chúng?
 10. 1 Hình 1- Chim: Bay lượn trên khơng. Di chuyển bằng cách: bay, nhảy.
 11. 2 3 Hình 2: Voi; Hình 3: Dê: Sống trên mặt đất Di chuyển bằng cách: đi, chạy, nhảy.
 12. 4 Hình 4: Vịt, rắn: Vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Di chuyển bằng cách: bơi, đi, chạy, trườn.
 13. 5 Hình 5: Cá, tơm, cá ngựa, sị: Sống dưới nước Di chuyển bằng cách: Bơi, bị
 14. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
 15. 1 2 3 4 5
 16. Sắp xếp các lồi vật theo nhĩm Nhĩm động vật sống trên mặt đất: 2 3 4 Nhĩm động vật sống dưới nước: 5 4 Nhĩm động vật bay lượn trên khơng: 1
 17. Ngồi 3 mơi trường sống trên, lồi vật cịn sống ở mơi trường nào? Giun đất (con trùn) Con dúi Con dế
 18. Ngồi 3 mơi trường sống: trên mặt đất, dưới nước, bay lượn trên khơng, lồi vật cịn sống dưới đất,
 19. Nêu sự khác nhau về cách di chuyển của các lồi vật sống: trên cạn, dưới nước, bay lượn trên khơng?
 20. Lồi vật bay Lồi vật sống lượn trên khơng trên mặt đất di di chuyển bằng chuyển bằng cách bay, nhảy. cách đi, chạy, nhảy, Lồi vật sống dưới nước di chuyển bằng cách bơi, bị, nhảy.
 21. Lồi vật sống ở đâu?
 22. Kết luận: - Lồi vật cĩ thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước. - Tùy vào mơi trường sống mà chúng cĩ cách di chuyển khác nhau.
 23. Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018 Tự nhiên và Xã hội: Bài 27: Lồi vật sống ở đâu? Hoạt động 3: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
 24. * ChúngSỐNG* Đây làTRÊNsống con ở gì? CẠNđâu? 1BỊ 2SĨC NGỰA3 4GÀ
 25. Để bảo vệ các lồi vật trong tự nhiên chúng ta cần làm gì?
 26. * Kể tênSỐNG các conDƯỚI vật NƯỚC cĩ trong tranh? Chúng sống ở đâu? 1CÁ SỨA2 3SỊ TƠM4
 27. Để bảo vệ mơi trường biển giúp các lồi vật sống dưới nước được an tồn chúng ta cần làm gì?
 28. * Cịn cácBAY lồi LƯỢN vật nàychúng TRÊN KHƠNGdi chuyển thế nào? * Chúng cĩ tên gọi là gì? CHIM1 BƯỚM2 ONG3 CHUỒN4 CHUỒN
 29. Để bảo vệ mơi trường sống trong tự nhiên chúng ta cần làm gì?
 30. Khơng săn Giữ bắn, sạch giết mổ nguồ động n vật trái nước phép BẢO VỆ
 31. Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018 Tự nhiên và Xã hội: Bài 27: Lồi vật sống ở đâu? Kết luận: Trong tự nhiên cĩ rất nhiều lồi vật.Chúng cĩ thể sống được ở khắp mọi nơi: trên cạn, dưới nước, trên khơng. Chúng ta cần yêu quý và bảo vệ chúng.
 32. Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018 Tự nhiên và Xã hội: Bài 27: Lồi vật sống ở đâu? N LÃM TRA Hoạt động 4: RIỂ NH T
 33. trß ch¬i Ơ CỬA BÍ MẬT Con gì lớn nhất lồi chim Con gì mũi thõng2 đến chân Khi bay bĩng mát1 chùm lên một vùng? Dẻo dang khéo léo chẳng cần đến tay? Chim đại bàng Con voi Con gì nho nhỏ Con gì tám cẳng hai càng Lưng nĩ4 uốn cong Chẳng đi mà lại bị3 ngang suốt đời? Bay khắp cánh đồng Tìm hoa gây mật? Con cua Con ong
 34. Kết luận: - Lồi vật cĩ thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước. - Phần lớn các lồi vật sống ở trên cạn di chuyển bằng cách đi, chạy, nhảy. Các lồi vật sống dưới nước di chuyển bằng cách bơi, bị. - Để bảo vệ các lồi vật chúng ta cần: + Khơng chặt phá rừng bừa bãi. + Khơng săn bắn, giết mổ động vật trái phép. + Giữ sạch nguồn nước. + Khơng làm ơ nhiễm khơng khí. Chúng ta cần yêu quý và bào vệ chúng.
 35. BÀI HỌC KẾT THÚC Chúc các em chăm ngoan học giỏi XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
 36. Cảm ơn các cơ và các em