Bài giảng Toán 2 - Bài: Luyện tập chung (Trang 180)

ppt 9 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 2 - Bài: Luyện tập chung (Trang 180)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_2_bai_luyen_tap_chung_trang_180.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán 2 - Bài: Luyện tập chung (Trang 180)

  1. Môn: Toán Bài dạy: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm. - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. - Biết tính chu vi hình tam giác - Làm được BT1, 2, 3. II. Chuẩn bị: -Bảng phụ III. Các hoạt động dạy - học:
  2. 1.Ổn định 2.Kiểm tra bài cũ Yêu cầu HS xem đồng hồ và đọc giờ ghi trên từng đồng hồ.
  3. 3.Bài mới: LUYỆN TẬP CHUNG +Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập.
  4. 1 Đồng hồ chỉ mấy giờ? A B C 5 giờ 15 phút 9 giờ 30 phút 12 giờ 15 phút Hoặc: 9 giờ rưỡi
  5. 2 Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn? 699 , 728 , 740 , 801
  6. 3 Đặt tính rồi tính: a) 85 - 39 ; 75 + 25 ; 312 + 7 85 75 312 - + + 39 25 7 46 100 319 b) 64 + 16 ; 100 - 58 ; 509 - 6 64 100 509 + - - 16 58 6 80 42 503
  7. 4 Tính: 24 + 18 - 28 = 3 x 6 : 2 = 42 - 28 = 14 3 x 3 = 9 Hoặc 18 : 2 = 9 5 x 8 - 11 = 30 : 3 : 5 = 40 - 11 = 29 10 : 5 = 2
  8. 5 Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ? Bài giải Chu vi hình tam giác đó là: 5 + 5 + 5 = 15 cm Đáp số: 15 cm
  9. 4.Củng cố-dặn dò -Chuẩn bị: Luyện tập chung -Nhận xét tiết học