Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

ppt 25 trang Thương Thanh 26/07/2023 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_tin_hoc_lop_6_bai_4_may_tinh_va_phan_mem_may_t.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính

 1. Hoạt động thông tin là: A. Tiếp nhận thông tin B. Xử lí thông tin Máy C. LưutínhHoạt trữ và thông độngphần tin nàomềm máy tính D.là Truyền quan (trao trọng đổi) nhất?thông tin E. Tất cả các đáp án trên
 2. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 1. Mô hình quá trình ba bước Em hãy nêu từng NhậpThông tin vào Thông tin ra XỬbướcXỬ LÍ tiếnLÍ hành Xuất (INPUT) công việc nào đó (OUTPUT) mà em thường làm ở nhà? Nhập Xuất (INPUT) (OUTPUT)
 3. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 1. Mô hình quá trình ba bước Nhập XỬ LÍ Xuất (INPUT) (OUTPUT) GIẶT QUẦN ÁO: KẾT LUẬN: Quần áo bẩn, xà Vò quần áo bẩn với Quần áo sạch phòng, nước xà phòng và giũ bằng Bất kì quá trình xử lí nướcthông nhiều tin lần nào cũng là một quá trình ba PHA TRÀ: bước như trên. Trà, nước sôi Cho nước sôi vào ấm Nước trà để mời đã bỏ sẵn trà và đợi khách Máy tính là côngmột lúccụ xử lí thông tin → Máy tính cũng GIẢI TOÁN:phải có các bộ phận đảm nhận các chức năng tương ứng, Cácphù điều hợpkiện đã với cho mô hìnhSuy quá nghĩ, trình tính ba toán, bước . Đáp số của bài toán tìm lời giải từ các điều kiện cho trước
 4. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử Nhập XỬ LÍ Xuất (INPUT) (OUTPUT) Thiết bị vào Khối xử lí và lưu trữ Thiết bị ra
 5. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử a. Thiết bị vào: Dùng để đưa dữ liệu nhập vào máy tính (INPUT) Bàn phím Chuột
 6. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử b. Khối xử lí và lưu trữ: - Bộ xử lí trung tâm (CPU) có thể được coi là bộ não của máy tính. - CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn Bộ xử lí mang nhãn hiệu của chương trình. Pentium 4 của hãng Intel
 7. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử b. Khối xử lí và lưu trữ: Bộ nhớ Bộ nhớ là nơi lưu các chương trình và dữ liệu
 8. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử b. Khối xử lí và lưu trữ: Bộ nhớ trong - Lưu trữ chương trình và dữ liệu trong quá trình máy tính làm việc. - Thành phần chính là RAM. Khi máy tính tắt, toàn bộ thông tin trong RAM bị mất đi. RAM
 9. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử b. Khối xử lí và lưu trữ: Bộ nhớ ngoài - Lưu trữ lâu dài chương trình và dữ liệu, đó là: - Thông tin lưu trên bộ nhớ ngoài không bị mất đi khi ngắt điện. §Üa tõ §Çu ghi vµ ®äc d÷ liÖu ĐĩaBộ nhớ mềm Flash (USB) Đĩa CD / DVD Đĩa cứng H×nh ¶nh bªn ngoµi vµ bªn trong cña mét ®Üa cøng
 10. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử b. Khối xử lí và lưu trữ: Tham số quan trọng của thiết bị lưu trữ là dung lượng nhớ (khả năng lưu trữ nhiều hay ít) Đơn vị chính để đo dung lượng nhớ là byte. 1 byte = 8 bit. Tên gọi Kí hiệu So sánh với các đơn vị đo khác Ki–lô–bai KB 1 KB = 210 byte = 1.024 byte Mê-ga-bai MB 1MB = 210 KB = 1.048.576 byte Gi-ga-bai GB 1GB = 210 MB = 1.073.741.824 byte
 11. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử c. Thiết bị ra: Dùng để hiển thị dữ liệu đã được xử lí (OUTPUT) Máy in Màn hình Loa
 12. BÀI TẬP CỦNG CỐ ► Mô hình quá trình 3 bước. ► Cấu trúc máy tính. ► Bộ nhớ máy tính
 13. BÀI TẬP CỦNG CỐ Mô hình quá trình ba bước là: AA. Nhập → Lưu trữ → Xử lí BB. Nhập → Xử lí → Xuất CC. Lưu trữ → Xử lí → Xuất D.D Xử lí → Lưu trữ → Xuất Làm lại
 14. BÀI TẬP CỦNG CỐ Cấu trúc cơ bản chung của máy tính do nhà toán học Von Neumann đưa ra gồm những khối chức năng nào: A. Bộ xử lí trung tâm B. Thiết bị vào C. Đĩa CD/DVD, đĩa cứng, đĩa mềm D. Bộ nhớ E. Thiết bị ra
 15. BÀI TẬP CỦNG CỐ Ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái với một cụm từ ở cột bên phải để tạo thành một phát biểu đúng: Bộ nhớ là nơi lưu trữ dữ liệu Bộ nhớ ngoài là byte Bộ nhớ trong (RAM) là bộ não của máy tính Bộ xử lí trung tâm (CPU) lưu trữ lâu dài chương trình và dữ liệu Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ sẽ mất dữ liệu khi mất điện là bit
 16. BÀI TẬP CỦNG CỐ Các phát biểu đúng: Bộ nhớ là nơi lưu trữ dữ liệu Bộ nhớ ngoài lưu trữ lâu dài chương trình và dữ liệu Bộ nhớ trong (RAM) sẽ mất dữ liệu khi mất điện Bộ xử lí trung tâm (CPU) là bộ não của máy tính Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ là bit
 17. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 3. Máy tính là một công cụ xử lí thông tin Nhờ các thiết bị, các khối chức năng, máy tính đã trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu. INPUT OUTPUT (Thông tin, các Xử lí và lưu trữ (Văn bản, âm chương trình) thanh, hình ảnh) Mô hình hoạt động ba bước của máy tính
 18. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 4. Phần mềm và phân loại phần mềm a. Phần mềm là gì? INPUT Quan sát mô hình OUTPUT (Thông tin, các Xử lí và lưu trữ (Văn bản, âm chương trình) thanh, hình ảnh) Máy tính cần gì nữa nhỉ? Mô hình hoạt động ba bước của máy tính Phần mềm: Là những chương trình được viết ra bởi nhiều câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện, để máy tính làm tốt chức năng của mình là xử lí thông tin.
 19. BÀI 4. MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH 4. Phần mềm và phân loại phần mềm b. Phân loại phần mềm: Phần mềm hệ thống Phần mềm ứng dụng Là các chương trình tổ chức việc Là chương trình đáp ứng những quản lí, điều phối các thiết bị phần yêu cầu ứng dụng cụ thể. cứng của máy tính sao cho chúng VD: hoạt động nhịp nhàng và chính xác. - Phần mềm soạn thảo văn bản - Phần mềm đồ hoạ Phần mềm hệ thống quan trọng - Phần mềm ứng dụng trên nhất là hệ điều hành, ví dụ: DOS, Internet Windows 98, Windows XP
 20. BÀI TẬP CỦNG CỐ ►Phần mềm ► Phân loại phần mềm
 21. BÀI TẬP CỦNG CỐ Phần mềm là: AA. Các thiết bị vật lí. BB.Thiết bị xử lí thông tin. CC. Chương trình tập hợp bởi nhiều câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện. Làm lại
 22. BÀI TẬP CỦNG CỐ Xây dựng các phát biểu đúng từ những cụm từ sau: Hệ điều hành là một phần mềm ứng dụng Windows XP là một phiên bản hệ điều hành Chương trình soạn thảo văn bản là phần mềm ứng dụng quan trọng nhất là phần mềm hệ thống
 23. BÀI TẬP CỦNG CỐ Các phát biểu đúng: Hệ điều hành là phần mềm hệ thống Windows XP là một phiên bản hệ điều hành Chương trình soạn thảo văn bản là một phần mềm ứng dụng
 24. Trß ch¬i « ch÷ 1 2 3 4 Xãa h×nh Xãa hÕt
 25. Kết thúc!