Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

ppt 12 trang Thương Thanh 26/07/2023 1360
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_tin_hoc_lop_6_bai_18_trinh_bay_trang_van_ban_v.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

 1. Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 1. Trình bày trang văn bản Hướng trang
 2. Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 1. Trình bày trang văn bản: Đặt lề cho trang:
 3. Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 1. Trình bày trang văn bản Lưu ý: - Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể ”thò” ra ngoài lề trang. - Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang của văn bản.
 4. Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang File → Page Setup / Margins Hình ảnh của trang ứng với các lựa chọn trên
 5. Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. Chọn hướng trang và đặt lề trang
 6. Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản In văn bản bằng cách nháy nút lệnh Print (in) trên thanh công cụ. Lưu ý: Để có thể in được, máy tính của em phải được nối với máy in và máy in phải được bật.
 7. Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN Đóng cửa sổ, về chế độ xem 3. In văn bản bình thường Xem trước khi in: Nháy nút Print Preview (Xem trước khi in) để kiểm tra trình bày của trang Nút lật trang Cửa sổ xem trước khi in
 8. Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản Dòng “mồ côi” Các em nhận xét gì về văn bản trên?
 9. Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản Một phần nhỏ của bảng bị nhảy sang trang 2 Các em nhận xét gì về văn bản trên?
 10. Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản Vận dụng những kiến thức về trình bày văn bản đã học, em thử đưa ra giải pháp giải quyết những lỗi trên?
 11. Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản ViệcNên xem xem lại 1văn văn bản bản trước trước khi khi in in để ra sửa giấy chữa có quan kịp thờitrọng các không? lỗi, tránh phải in lại nhiềuTại lần sao? và tránh lãng phí giấy.
 12. Kết thúc!