Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 16: Định dạng văn bản

ppt 12 trang Thương Thanh 26/07/2023 1410
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 16: Định dạng văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_tin_hoc_lop_6_bai_16_dinh_dang_van_ban.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 16: Định dạng văn bản

 1. Kiểm tra bài cũ Nêu ý nghĩa của các nút lệnh được đánh số trên thanh công cụ sau: 1 2 6 3 4 5 Trả lời: Ý nghĩa của từng nút lệnh là: 1: Hộp chọn phông chữ 2: Hộp chọn cỡ chữ 3: Chữ đậm 4: Chữ nghiêng 5: Chữ gạch chân 6: Hộp chọn màu chữ
 2. Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN 1. Định dạng đoạn văn Định dạng đoạn văn là thay đổi các tính chất sau đây của đoạn văn bản : ➢ Kiểu căn lề; Nhận xét ➢ VịKhác trí lề củavới cảđịnh đoạn dạngvăn bảnkí so tự,với toànđịnh trang;dạng ➢đoạnKhoảngvăn cáchtác lềđộng của dòngđến đầutoàn tiên;bộ đoạn văn ➢bảnKhoảngmà con cáchtrỏ đếnsoạn đoạn vănthảo trênđang hoặcở dưới;đó. ➢ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn;
 3. Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN 1. Định dạng đoạn văn Các dạng căn lề đoạn văn bản
 4. Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN 1. Định dạng đoạn văn Vậy, làm thế nào để định dạng được đoạn văn bản như trên? Khoảng cách giữa các đoạn văn và giữa các dòng trong một đoạn văn
 5. Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN 2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn Để thực hiện định dạng đoạn văn, em chỉ cần đưa con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản và sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng. Căn lề Thay đổi lề cả đoạn văn Giãn cách dòng trong đoạn văn
 6. Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN 2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn
 7. Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN Ví dụ căn lề đoạn văn bản
 8. Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN Ví dụ thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản và tăng / giảm mức thụt lề trái
 9. Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN 3. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph Hộp thoại Paragraph (Đoạn văn bản) được dùng để tăng hay giảm khoảng cách giữa các đoạn văn bản. Cách mở: Đặt con trỏ soạn thảo vào đoạn văn cần định dạng và mở hộp thoại Paragraph bằng lệnh Format → Paragraph
 10. Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN 3. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph
 11. Bài 16. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN 3. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph
 12. Kết thúc!