Bài giảng Kể chuyện 5 - Bài: Ông Nguyễn Đăng Khoa

ppt 18 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện 5 - Bài: Ông Nguyễn Đăng Khoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_ke_chuyen_5_bai_ong_nguyen_dang_khoa.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kể chuyện 5 - Bài: Ông Nguyễn Đăng Khoa

 1. ThứThứ tư7 ngàyngày 1117 thángtháng 22 nămnăm 20122021 Kể chuyện: 1. Kiểm tra bài cũ: Hãy kể một việc làm thể hiện ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ.
 2. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 Theo NGUYỄN ĐỔNG CHI
 3. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 Kể chuyện
 4. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 Kể chuyện: Giải nghĩa từ: Truông : Vùng đất hoang, rộng, có nhiều cây cỏ. Sào huyệt : Ổ của bọn cướp, tội phạm Phục binh : Quân lính ẩn nấp, rình, ở những chỗ kín đáo, chờ lệnh là xông ra đánh.
 5. HỌC SINH KỂ CHUYỆN THEO TRANH Quan sai người múc một chậu nước Người này ra sức chối Quân sĩ cải trang thành dân phu Các võ sĩ bất ngờ xông ra
 6. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 KKểể chuyệnchuyện:: - Câu chuyện có mấy phần? Mỗi phần có mấy nhân vật chính? Có 2 phần Phần 1: Quan án xử kiện - Có 3 nhân vật chính: anh hàng dầu, người mù, quan án và Nguyễn Khoa Đăng. Phần 2: Quan án trừng trị bọn cướp. - Có các nhân vật : Quan án, các võ sĩ và những kẻ cướp.
 7. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 Kể chuyện:
 8. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 Kể chuyện: HỌCHỌC SINHSINH KỂKỂ CHUYỆNCHUYỆN TRONGTRONG NHÓMNHÓM Chú ý cách kể: - Giọng hồi hộp, hào hứng thể hiện được niềm khâm phục về tài trí của ông quan án. - Chú ý thể hiện giọng của từng nhân vật.
 9. Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2021 Kể chuyện: - Học sinh nhận xét lời kể của bạn
 10. Thi kể chuyện Người này ra sức chối Quan sai người múc một chậu nước Các võ sĩ bất ngờ xông ra Quân sĩ cải trang thành dân phu
 11. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 Kể chuyện: - Theo em, những biện pháp mà ông Nguyễn Khoa Đăng dùng để tìm kẻ ăn cắp và trừng trị bọn cướp tài tình ở chỗ nào ?
 12. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 Kể chuyện: Biện pháp ông Nguyễn Khoa Đăng dùng để tìm ra kẻ ăn cắp tài tình như thế nào? + Ông cho bỏ tiền vào trong nước để xem có vángdầu nổi lên không. + Ông còn phân tích: chỉ có kẻ sáng mắt mới biết người bán dầu để tiền ở đâu mà lấy, nên đã vạchmặt được kẻ gian.
 13. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 Kể chuyện Biện pháp ông Nguyễn Khoa Đăng trừng trị bọn cướp tài tình ở chỗ nào? + Mưu kế đánh vào lòng tham của bọn cướp, làm chúng bất ngờ không nghĩ được là chúng khiêng các võ sĩ về tận sào huyệt để tiêu diệt chúng.
 14. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 Kể chuyện: Câu chuyện cho chúng ta biết điều gì? Ca ngợi ông Nguyễn Khoa Đăng thông minh, tài trí, giỏi xét xử các vụ án, có công trừng trị bọn cướp, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.
 15. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 Ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi ông Nguyễn Khoa Đăng thông minh, tài trí, giỏi xét xử các vụ án, có công trừng trị bọn cướp, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.
 16. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 Kể chuyện: Qua câu chuyện, em học tập được gì ở ông Nguyễn Khoa Đăng?
 17. Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 - Về nhà tập kể lại câu chuyện. - Chuẩn bị cho bài kể sau .