Bài giảng Hoạt động phát triển nhận thức Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật

ppt 7 trang Thương Thanh 08/08/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hoạt động phát triển nhận thức Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoat_dong_phat_trien_nhan_thuc_mam_non_lop_la_de_t.ppt

Nội dung text: Bài giảng Hoạt động phát triển nhận thức Mầm non Lớp Lá - Đề tài: Phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật

  1. TRƯỜNG MẦM NON HOA QUỲNH HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài: Phân biệt khối cầu, khối trụ Khối vuông, khối chữ nhật Lớp Lá 2
  2. Khối cầu 1 2 Khung của khối cầu. 1. Mặt tròn bao quanh. 2. Khối cầu có thể lăn.
  3. Khối trụ 1 2 3 4 Khung của khối trụ. 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Mặt tròn bao quanh. 3. Khối trụ có thể trượt. 4. Khối trụ có thể lật và lăn.
  4. Khối vuông 1 2 3 4 5 Khung của khối vuông. 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên. 3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối vuông có thể lật. 5. Khối vuông có thể trượt.
  5. Khối chữ nhật 1 2 3 4 5 Khung của khối chữ nhật. 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên. 3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối chữ nhật có thể lật. 5. Khối chữ nhật có thể trượt.
  6. TRÒ CHƠI BÉ ĐOÁN XEM GIỐNG HÌNH KHỐI NÀO?
  7. nguyên kem nguyên Sữa tươi Sữa Sữa tươi nguyên kem x b c r f s xx bb cc rr ff ss