Giáo án Lớp 3 - 4 tuổi - Bài dạy: Dạy trẻ nhận biết dài hơn, ngắn hơn

docx 2 trang thienle22 102360
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 - 4 tuổi - Bài dạy: Dạy trẻ nhận biết dài hơn, ngắn hơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_lop_3_4_tuoi_bai_day_day_tre_nhan_biet_dai_hon_ngan.docx

Nội dung text: Giáo án Lớp 3 - 4 tuổi - Bài dạy: Dạy trẻ nhận biết dài hơn, ngắn hơn

  1. GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (LQVT) Chủ đề: Lớp học vui vẻ Bài dạy: Dạy trẻ nhận biết dài hơn - ngắn hơn Độ tuổi: 3 - 4 tuổi Người dạy: Đặng Lệ Nữ Tố Nga Ngày dạy: 15/9/2017 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU - Trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều dài của 2 đối tượng - Trẻ sử dụng đúng từ dài hơn - ngắn hơn. - Trẻ tích cực hoạt động làm theo yêu cầu của cô và hưgs thú tham gia các trò chơi cùng cô và các bạn. II. CHUẨN BỊ 1. Đồ dùng của cô: - 1 dây nơ màu vàng và 1 dây nơ màu đỏ; 1 dây Ruy băng màu vàng và 1 dây Ruy băng màu đỏ khác nhau về chiều dài (buộc kèm thêm que cầm) 2. Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 dây nơ màu vàng và 1 dây nơ màu đỏ; 1 dây Ruy băng màu vàng và 1 dây Ruy băng màu đỏ khác nhau về chiều dài (buộc kèm thêm que cầm) 3. Bài hát: Vui đến trường; Chicken dance; Đường và chân; Múa vui. - Thảm xốp; Trang phục của cô và cháu gọn gàng. III.CÁCH TIẾN HÀNH * Ổn định, gây hứng thú: - Cô tổ chức vận động nhẹ theo lời đoạn nhạc: Chicken dance. Đội hình tự do. Hoạt động 1: Dạy trẻ nhận biết dài hơn - ngắn hơn. - Phát cho mỗi trẻ 1 rổ đựng 2 chiếc nơ cài đầu. 1 chiếc nơ màu vàng dài hơn và một chiếc nơ màu đỏ ngắn hơn. (Trẻ tự lên lấy rổ và đi về chỗ ngồi U) - Hỏi trẻ Nơ màu gì ? (Màu vàng và màu đỏ)
  2. - Cô cùng trẻ đeo nơ màu vàng lên đầu. (Vừa với đầu). Hát bài: “Thật là xinh” - Cô cùng trẻ đeo dây nơ màu đỏ. (không vừa với đầu) Cô khắc sâu: - Dây nơ màu vàng vừa với đầu vì dây nơ màu vàng dài hơn. - Dây nơ màu đỏ không vừa đầu vì dây nơ màu đỏ ngắn hơn. - Cô cho trẻ gọi tên và sử dụng đúng từ dài hơn - ngắn hơn. * Để biết vì sao dây nơ màu vàng dài hơn dây nơ màu đỏ. Cô cùng trẻ kiểm tra bằng cách: Đặt chồng 2 dây nơ có chung một điểm đầu. - Cô đi kiểm tra và hỏi trẻ. + Vì sao dây nơ màu vàng dài hơn dây nơ màu đỏ (vì có một đoạn thừa ra) Cô nhấn mạnh: Dây nơ màu vàng thừa ra 1 đoạn nên dây nơ màu vàng dài hơn. Còn dây nơ màu đỏ không dài bằng dây nơ màu vàng nên dây nơ màu đỏ ngắn hơn. *Củng cố: Cô cho trẻ chơi theo yêu cầu: chọn dây dài hơn hoặc ngắn hơn theo hiệu lệnh. Cô tổ chức cho trẻ chơi từ 4-5 lần. Hoạt động 2: Luyện tập. * Trò chơi 1: Xếp con đường dài hơn - ngắn hơn. (Mở nhạc vui nhộn) - Cho trẻ cầm 2 dây nơ xếp thành 1 con đường màu vàng và 1 con đường màu đỏ. Khi trẻ xếp xong cô cho trẻ so sánh 2 con đường màu vàng và màu đỏ. Tổ chức cho trẻ đi trên con đường mà trẻ thích nhất. * Trò chơi 2: Thi ai nhanh Mỗi trẻ 2 dây Ruy băng có chiều dài khác nhau. Cho trẻ về chổ và tự phân biệt dây nào ngắn hơn - dây nào dài hơn. (Mở nhạc: Vui đến trường) Sau đó cô hỏi trẻ: Dây ruy băng màu gì dài hơn? Dây ruy băng màu gì ngắn hơn. Cô tổ chức cho trẻ chơi từ 3-4 lần Kết thúc: Cho trẻ cầm dây ruy băng và nhảy múa theo bài hát: Múa vui.