Bài giảng Toán 1 - Bài: Phép trừ dạng 17-7 - Vũ Thị Mỹ

pptx 11 trang Thủy Hạnh 15/12/2023 190
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 1 - Bài: Phép trừ dạng 17-7 - Vũ Thị Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_1_bai_phep_tru_dang_17_7_vu_thi_my.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán 1 - Bài: Phép trừ dạng 17-7 - Vũ Thị Mỹ

  1. Giỏo viờn thực hiện: Vũ Thị Mỹ Trường Tiểu học Lờ Quý Đụn
  2. Thứ hai, ngày 4 thỏng 5 năm 2020 Toỏn Kiểm tra bài cũ * Đặt tính rụ̀i tính: 17 - 5 19 - 2 17 19 - - 5 2 12 17
  3. PHẫP TRỪ DẠNG 17 - 7 chục đơn vị 1 7 - 7 1 0 17 - 7 = 10
  4. PHẫP TRỪ DẠNG 17 - 7 Bước 1: Đặt tớnh chục đơn vị Bước 2: Tớnh (Từ phải sang trỏi) 1 7 17 ￿ 17 trừ 7 bằng 0,viết 0 - - 7 7 ￿ Hạ 1, viết 1 1 0 10 17 - 7 = 10
  5. PHẫP TRỪ DẠNG 17 - 7 Bài 1:Tớnh: 11 13 14 - - - 1 3 4 10 10 10
  6. PHẫP TRỪ DẠNG 17 - 7 Bài 1:Tớnh: 11 13 14 - - - 1 3 4 10 10 10 16 18 19 - - - 6 8 9 10 10 10
  7. Toỏn PHẫP TRỪ DẠNG 17 - 7 2. Tớnh nhẩm: 15 - 5 = 10 16 - 3 = 13 12 - 2 = 10 14 - 4 = 10 13 - 2 = 11 19 - 9 = 10
  8. Toỏn PHẫP TRỪ DẠNG 17 - 7 3.Viết phộp tớnh thớch hợp: Cú : 15 cỏi kẹo Đó ăn : 5 cỏi kẹo Cũn : cỏi kẹo ? 15 - 5 = 10
  9. Trũ chơi : Nối phộp tớnh với kết quả đỳng 17 - 3 16 18 - 1 12 19 - 2 14 17 - 3 17 15 - 3 11 19 - 3 10