Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 16: Định dạng văn bản

ppt 10 trang Thương Thanh 26/07/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 16: Định dạng văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tin_hoc_lop_6_bai_16_dinh_dang_van_ban.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Tin học Lớp 6 - Bài 16: Định dạng văn bản

  1. Bài 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 1. Định dạng văn bản: Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dỏng, vị trớ của cỏc kớ tự (con chữ, số, kớ hiệu), cỏc đoạn văn bản và cỏc đối tượng khỏc trờn trang. → để văn bản dễ đọc, trang văn bản cú bố cục đẹp và người đọc dễ ghi nhớ cỏc nội dung cần thiết. Định dạng văn bản gồm hai loại: Định dạng kớ tự và định dạng đoạn văn bản.
  2. Bài 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 1. Định dạng văn bản: Lưu ý: Nờn định dạng văn bản sau khi đó soạn thảo Tại sao lại xong toàn bộ phần nội dung của văn bản. phải như vậy nhỉ? Lớ do: - Thứ nhất, để tiết kiệm thời gian. - Thứ hai, sẽ giỳp cho văn bản cú một định dạng thống nhất, hợp lớ, khụng phải chỉnh sửa lại nhiều lần.
  3. Bài 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 2. Định dạng kớ tự: Định dạng kớ tự là thay đổi dỏng vẻ của một hay một nhúm kớ tự. Cỏc tớnh chất phổ biến gồm: - Phụng chữ: ThủCó đụ haiTHỦ Đễcách Th ủ đụ - Cỡ chữ: Thủđể đụđịnh Thủ đụ dạng Thủ kíđụ tự - Kiểu chữ: Thủ đụ Thủ đụ Thủ đụ Thủ đụ Thủ đụ - Màu sắc: Thủ đụ Thủ đụ Thủ đụ
  4. Bài 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 2. Định dạng kớ tự: a. Sử dụng cỏc nỳt lệnh: Để thực hiện định dạng kớ tự, em làm theo hai bước: 1. Chọn phần văn bản cần định dạng 2. Sử dụng cỏc nỳt lệnh trờn thanh cụng cụ định dạng. Hộp chọn phụng chữ Hộp Hộp chọn màu chữ chọn Chữ cỡ Chữ Chữ gạch chữ đậm nghiờng chõn
  5. Bài 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 2. Định dạng kớ tự:
  6. Bài 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 2. Định dạng kớ tự: b. Sử dụng hộp thoại Font Để định dạng kớ tự ta làm theo hai bước: 1. Chọn phần văn bản muốn định dạng. 2. Mở bảng chọn Format, chọn lệnh Font và sử dụng hộp thoại Font.
  7. Bài 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Chọn phụng chữ Chọn kiểu chữ Chọn cỡ chữ Hiển thị kết quả định dạng chữ HỘP THOẠI FONT
  8. Bài 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 2. Định dạng kớ tự: Lưu ý: Nếu khụng chọn trước phần văn bản nào thỡ cỏc thao tỏc định dạng trờn sẽ được ỏp dụng cho cỏc kớ tự sẽ được gừ vào sau đú.
  9. Kết thỳc!