Bài giảng Lớp 3 tuổi - Đề tài: Chào mừng ngày 8/3

ppt 11 trang thienle22 3601
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lớp 3 tuổi - Đề tài: Chào mừng ngày 8/3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_lop_3_tuoi_de_tai_chao_mung_ngay_83.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lớp 3 tuổi - Đề tài: Chào mừng ngày 8/3

  1. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phợng Trờng mầm non Đan PhƯỢng Đề tài: Chào mừng ngày 8/3 Giỏo viờn: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: 3 tuổi C3
  2. Cỏc hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữa 8/3
  3. Trũ chơi 1: “ Vũng quay kỳ diệu”
  4. Trũ chơi 2: “Bộ trổ tài khộo tay”